วิกฤตศรัทธา ! ผลโพลระบุ 4 องค์กรอิสระ ได้คะแนนวางใจ ต่ำกว่าครึ่ง

09 พ.ค. 2564 เวลา 10:04 น. 31

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจเรื่อง "ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60" ผลปรากฏว่า 4 องค์อิสระ ได้คะแนนวางใจไม่ถึงครึ่ง โดยศาลรัฐธรรมนูญได้คะแนนวางใจ 43.47 % มีเพียงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้คะแนนเกินครึ่งมาเพียงเล็กน้อย

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง "ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,293 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค.ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็น ส.ส.และรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยผลโพลมีดังต่อไปนี้

ความวางใจของประชาชน ต่อองค์กรอิสระ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ค่าความไว้วางใจ 41.23 %

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ค่าความไว้วางใจ 42.28 %

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ค่าความวางใจ 43.47 %

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ได้ค่าความวางใจ 48.62 %

คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. ได้ค่าไว้วางใจ 54.01 %

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ค่าไว้วางใจ 55.65 %

วิกฤตศรัทธา

ผลประเมินด้านต่างๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ปี 60

การยึดหลัก นิติธรรม ได้ 46.48 %

คุณสมบัติของผู้นำองค์กรอิสระที่ดี ได้ 45.91

ยึดหลักจริยธรรม ได้ 43.33 %

ความน่าเชื่อถือ ได้ 43.07 %

ความโปร่งใส ได้ 39.64 %

ความยึดโยงกับประชาชน ได้ 37.42 %

ประชาชนได้ประโยชน์ ได้ 35.31 %

การตรวจสอบได้ ได้ 35.27 %

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้ 33.81 %

ด้านความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ได้ 33.16 %

วิกฤตศรัทธา

โดย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงความรู้สึก หรือ sentiment ของประชาชน และข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติวิจัย

ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 60 กำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตศรัทธาของประชาชนในทุกตัวชี้วัด ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่า มีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

ที่มา : ประเมินองค์กรอิสระ รธน. 60

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด