svasdssvasds

วิธีทำความสะอาดที่พัก เมื่อมีผู้ป่วยโควิดรักษาแบบ Home Isolation

วิธีทำความสะอาดที่พัก เมื่อมีผู้ป่วยโควิดรักษาแบบ Home Isolation

เมื่อการรักษาตัวจากโรคระบาดโควิด-19 เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น และการรักษาตัวแบบ Home Isolation เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เราจึงควรที่จะศึกษาวิธีทำความสะอาดที่พักอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดแบบวงกว้าง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งต้องรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษา โดยยังคงพักอยู่ภายในบ้านหรือคอนโด จึงต้องให้ความร่วมมือในเรื่องการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย รวมถึงเสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 อย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด19

ทำความสะอาดบ้านหรือคอนโด ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด19

ซึ่งการทำความสะอาดบ้านหรือคอนโด ผู้ทำความสะอาดต้องป้องกันตนเองด้วยการใส่แว่นตาป้องกัน สวมหมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อนแบบยางหรือพลาสติก และรองเท้าบูท

ขั้นตอนต่อไปจึงทำการฆ่าเชื้อโรค บริเวณพื้นผิว "ด้วยสารฆ่าเชื้อ" ซึ่งมีสาร 3 ชนิดที่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าสามารถกำจัดเชื้อโควิด19 ได้ คือ
1) โซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือน้ำยาซักผ้าขาว ความเข้มข้น 0.1%
2) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือน้ำยาซักผ้าสี ความเข้มข้น 0.5%
และ 3) แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 70%

โดยต้องเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ได้ความเข้มข้นดังกล่าว ตัวอย่างการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 6% ขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตร โดยผสมให้ได้ความเข้มข้น 0.1% นั้น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไป 2 ฝา หรือ20 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร

และใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดตาม บริเวณที่มีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ รีโมทคอนโทรล ราวบันได เป็นต้น หากเป็นสิ่งของหรือของใช้ขนาดเล็กแนะนำให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ได้ โดยขณะทำความสะอาดให้เปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศ และให้แดดส่องทั่วถึงภายในบ้านหรือคอนโด