Spring News

แบบฟอร์มลงทะเบียนหมอพร้อม ขั้นตอนเพิ่มเพื่อน Line OA จองคิวฉีดวัคซีนโควิด

13 พ.ค. 2564 เวลา 6:22 น. 322

ความคืบหน้าการลงทะเบียนหมอพร้อม จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง มีผู้จองติวรับสิทธิแล้วกว่า 2.4 ล้านคน ด้านบอร์ดวัคซีน สั่งสปีดเข็มแรกทั้ง วอล์กอิน - กระจายจัดสรร"กลุ่มคนทำงาน"

แบบฟอร์มลงทะเบียนหมอพร้อม ขั้นตอนเพิ่มเพื่อน Line OA จองคิวฉีดวัคซีนโควิด

คืบหน้าล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 20.00 น. พบว่ามีจำนวนจองคิวฉีดวัคซีน หมอพร้อม สะสมรวม 2,407,160 คน คิดเป็น 15.04% ของเป้าหมาย 16 ล้านคน  โดยเป็นการจองฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 590,060 คน ขณะที่การจองวัคซีนต่างจังหวัด 1,817,100 คน

แอปหมอพร้อม

สำหรับ แบบฟอร์มลงทะเบียนหมอพร้อม ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนเพิ่มเพื่อนใน Line OA เพื่อทำการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด , นัดวัน เวลา และโรงพยาบาลที่สะดวก จากนั้นจะเริ่มทำการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนเพิ่มเพื่อน Line OA แบบฟอร์มลงทะเบียนหมอพร้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด