เผยสถิติ อาการข้างเคียง ของคนไทย หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

14 พ.ค. 2564 เวลา 4:09 น. 71

เผยสถิติ อาการข้างเคียงของคนไทย หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2564 ไม่พบอาการข้างเคียง 89.19 % พบอาการข้างเคียง 10.81 %

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีรายงานผลข้างเคียง 89.19 %

จากข้อมูลการฉีดวัคซีน 28 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2564 ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 1,898,454 โดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม 1,365,992 คน หรือเท่ากับ 2.06% ของประชากร และฉีดครบสองเข็มแล้วถึง 532,462 คน หรือเท่ากับ 0.80% ของประชากร"

ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้มีความปลอดภัยสูง โดยไม่มีรายงานผลข้างเคียงในผู้ที่ฉีดวัคซีน 1,693,234 ราย (89.19% ของผู้ฉีด)

ผลข้างเคียง วัคซีนโควิด-19

พบรายงานผลข้างเคียง 10.81 %

โดยมีการรายงานผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน 205,220 ราย ส่วนใหญ่เป็นอาการไม่รุนแรงและหายได้เอง เรียงตามลำดับ ได้แก่

1. ปวดกล้ามเนื้อ (6.65% ของผู้ที่ฉีด)

2. ปวดศีรษะ (4.37%)

3. เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง (3.23%)

4. ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด (3.18%)

5. ไข้ (2.08%)

6. คลื่นไส้ (1.56%)

7. ท้องเสีย (1.23%)

8. ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง (0.91%)

9. ผื่น (0.7%)

10. อาเจียน (0.4%)

11. อาการอื่นๆ (1.34%)

เผยสถิติ อาการข้างเคียง ของคนไทย หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ได้รับผลข้างเคียงเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน 428 ราย

ในส่วนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง หลังการฉีดวัคซีนโควิดนั้น ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าได้ติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างละเอียด

โดยการประมวลผลล่าสุดซึ่งได้ฉีดวัคซีนในคนไทยแล้วจำนวน 1,935,565 โดสแล้วนั้น มีผู้ที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโดยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จำนวน 428 ราย แบ่งเป็น 404 รายจากวัคซีนซิโนแวก  และ 24 รายจากวัคซีนแอสตราซิเนกา โดยรวมแล้วมีอาการแพ้รุนแรง 13 ราย และการชาชนิด Polyneuropathy 1 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีน

ศ.พญ.กุลกัญญาฯ รายงานเพิ่มเติมว่าใน 13 รายที่มีอาการแพ้รุนแรง มี 12 ราย เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวก (0.66 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย) และเป็นผู้ได้รับวัคซีนแอสตราซิเนกา 1 ราย (0.84 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย) สำหรับอาการชาชนิด Polyneuropathy 1 ราย เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวก (0.06 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย)

ผลข้างเคียงวัคซีนโควิด-19

ที่มา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด