Spring News

เปิดแนวทางผ่อนคลายคุมเข้มโควิด-19 ร้านอาหารนั่งได้ เตรียมชงนายกฯเคาะ

14 พ.ค. 2564 เวลา 6:14 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยหลักเกณฑ์แนวทางผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่ 3 โซน

 วันที่ 14 พ.ค. 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  แถลงสถานการณ์โควิด-19 เผยหลักเกณฑ์แนวทางผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่ 3 โซน
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
-  สามารถบริโภคในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. นั่งได้ไม่เกิน 25% (1โต๊ะ4ที่นั่ง สามารถนั่งได้1คน) / สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่วยและดื่มสุราในร้าน)
- ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการ 04.00-23.00 น.
- ปิดสถานบริการ/สถานบันเทิง
- ศูนย์การค้า / ห้างฯ เปิดบริการตามปกติไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดคนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
- สถานศึกษา ห้ามใช้อาการสถานที่เพื่อนจัดการเรียนการสอน
- สถานที่เสี่ยง ปิดยกเว้นที่เล่นกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด
- สามารถบริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่วยและดื่มสุราในร้าน)
- ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการ 04.00-23.00 น.
- ปิดสถานบริการ/สถานบันเทิง
- ศูนย์การค้า / ห้างฯ เปิดบริการตามปกติไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดคนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
- สถานศึกษา สามารถใช้อาการสถานที่เพื่อนจัดการเรียนการสอน โดยความเห็นชอบของคกก.จังหวัด
- สถานที่เสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนด สถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

แนวทางผ่อนคลาย1

แนวทางผ่อนคลาย2

3. พื้นที่ควบคุม
- สามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติ (งดการจำหน่วยและดื่มสุราในร้าน)
- ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการ 04.00-23.00 น.
- ปิดสถานบริการ/สถานบันเทิง
- ศูนย์การค้า / ห้างฯ เปิดบริการตามปกติไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดคนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
- สถานศึกษา สามารถใช้อาการสถานที่เพื่อนจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการที่กำหนด
- สถานที่เสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนด สถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ปกติ โดยจำกัดผู้ชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด