Spring News

วัคซีนโควิด-19 "ซิโนแวค" จากจีน มาถึงไทยแล้วอีก 5 แสนโดส

15 พ.ค. 2564 เวลา 4:42 น.

วัคซีนโควิด-19 "ซิโนแวค" จากจีน ถึงไทยแล้วอีก 5 แสนโดส ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนให้ประเทศไทยแล้วทั้งหมดจำนวน 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 4,500,000 ล้านโดส

วันที่ 15 พ.ค. 2564 เฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เผยว่า จีนได้ส่งออกวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวคชุดล่าสุดอีก 500,000 โดส

หลังจากวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค จำนวน 500,000 โดส ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยได้ส่งมาถึงกรุงเทพฯ ในเมื่อวานแล้ว

ล่าสุด 15 พ.ค.2564 จีนได้ส่งออกวัคซีนซิโนแวคชุดล่าสุดอีกจำนวน 500,000 โดสมาถึงกรุงเทพฯ  โดยปัจจุบันจีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนให้ประเทศไทยแล้วจำนวน 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านโดส

วัคซีนโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด