svasdssvasds

สธ.เผย "รพ.บุษราคัม" วันแรก รับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองเข้ารักษา 137 ราย

สธ.เผย "รพ.บุษราคัม" วันแรก รับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองเข้ารักษา 137 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เผยโรงพยาบาลบุษราคัม วันแรกรับประสานผู้ติดเชื้ออาการปานกลางจนถึงหนัก เข้ารับการรักษา จำนวน 137 ราย ขณะนี้เข้าสู่การรักษาแล้ว 55 ราย อยู่ระหว่างนำเข้าอีก 82 ราย ทุกรายอาการคงที่ ส่วนการรับ-ส่งต่อรวดเร็ว เป็นไปตามแผนที่วางไว้

 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มเปิดโรงพยาบาลบุษราคัม ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้บริการรับส่งต่อผู้ติดเชื้อที่มี อาการปานกลางถึงหนักเข้ารับการดูแลรักษา ทั้งนี้ ข้อมูล ณ เวลา 16.30 น. มีการนำผู้ติดเชื้ออาการปานกลาง- หนักที่ได้รับการประสานงานและส่งต่อจากศูนย์บริหารจัดการเตียง กรมการแพทย์ 1668  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และโรงพยาบาลอื่นๆ รวมจำนวน 137 ราย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 55 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุษราคัมเรียบร้อยแล้ว และอีก 82 ราย อยู่ระหว่างการนำเข้ารับการรักษา

 นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุษราคัม มีอาการคงที่ ยังไม่พบอาการหนัก นอกจากนี้ยังได้ให้การดูแลด้านสุขภาพจิตเพื่อลดความเครียดและลดความกังวลด้วย

 ส่วนการดำเนินงานและความพร้อมทั้งด้านยา เวชภัณฑ์ รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ และการรับ-ส่งต่อรวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐานและแผนที่วางไว้ ด้านแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ มีกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม และทุกฝ่ายมีการเตรียมความพร้อม คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภารกิจของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

related