Spring News

ราชทัณฑ์ เผย ยอดผู้ต้องขังติดโควิด เพิ่ม 1,104 ราย ใน เรือนจำพิเศษธนบุรี

16 พ.ค. 2564 เวลา 11:00 น.

กรมราชทัณฑ์ เผย ยอดผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1,104 ราย ใน เรือนจำพิเศษธนบุรี จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทัณฑสถานพื้นที่เสี่ยง (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทัณฑสถานพื้นที่เสี่ยง (เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 1,104 ราย ในเรือนจำพิเศษธนบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.) โดยทั้งหมดที่ตรวจพบเพิ่ม เป็นผู้ต้องขังที่ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว คือ ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และได้ดำเนินการรักษาด้วยการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เพื่อต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเร่งดำเนินการตรวจเชื้อซ้ำในกลุ่มที่ยังไม่พบเชื้อเพื่อยืนยันผล ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันได้อย่างทันท่วงที 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรมราชทัณฑ์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือ แก้ไข และจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการเร่งประสานโรงพยาบาลแม่ข่าย การเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสำรองยาที่ใช้รักษาให้เพียงพอ พร้อมการดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในด้านอื่นเพื่อป้องกันเชื้อ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ และการติดเชื้อจากผู้ต้องขังเข้าใหม่ รวมถึงเป้าหมายสำคัญ คือการเร่งจัดหาวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง 

โดยขณะนี้ เริ่มฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำส่วนใหญ่แล้ว สำหรับผู้ต้องขังจะเริ่มต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว จนครอบคลุมผู้ต้องขังทุกรายในที่สุด

ทั้งนี้เมื่อย้อนดูตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 64 กรมราชทัณฑ์ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

12 พ.ค.64 จำนวน 2,835 ราย

14 พ.ค.64 จำนวน 506 ราย

15 พ.ค.64 จำนวน 1,219 ราย

16 พ.ค.64 จำนวน 1,104 ราย

รวมทั้งสิ้น 5,664 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด