Spring News

ผอ.เขตหลักสี่ ประกาศปิดแคมป์คนงาน ซอยยายผล ต่ออีก 7 วัน ตั้งแต่ 18-24 พ.ค.64

19 พ.ค. 2564 เวลา 2:58 น.

สำนักงานเขตหลักสี่ สั่งปิดแคมป์คนงานเพิ่มอีก 7 วัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้สั่งปิดไปแล้วช่วงวันที่ 11-17 พฤษภาคม แต่เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ และการจัดสุขลักษณะภายยังไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล

 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นประธานการประชุมศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เขตหลักสี่ โดยมีคณะผู้บริหารเขต ผู้แทนจากศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สน.ทุ่งสองห้อง และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างของบมจ.อิตาเลียนไทยฯ ซอยยายผล

 สำหรับการประกาศปิดแคมป์คนงานก่อนหน้านี้ สั่งปิดไปแล้วช่วงวันที่ 11-17 พฤษภาคม แต่เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ และการจัดสุขลักษณะภายยังไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล จึงมีประกาศปิดเพิ่มอีก 7 วัน โดยประกาศฉบับดังกล่าว เป็นคําสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

 สรุปผลการตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 คนงานทั้งหมด 1,667 คน พบว่าติดเชื้อ 1,107 คน เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแล้ว 412 คน ส่วนที่เหลือรถพยาบาลจะทยอยมารับตัวไปรักษา ซึ่งมีโรงพยาบาลรองรับครบทุกรายแล้ว

การตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 #กลุ่มประชาชนในชุมชนเสี่ยงรอบแคมป์คนงาน เพื่อแยกผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่

การตรวจคัดกรองค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก #กลุ่มคนงานไซต์ก่อสร้างในพื้นที่เขต

 

 

 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนงานที่ไม่ติดเชื้อ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค การดูแลสุขอนามัยตนเอง และการจัดสภาพแวดล้อมในแคมป์ เพื่อความสะอาดและลดความเครียดในช่วงที่ต้องกักตัว

การขอรับการสนับสนุนและจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือคนงานในแคมป์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่เขต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

การฉีดวัคซีนประชาชนในชุมชนเสี่ยง ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 เพื่อป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด