svasdssvasds

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเปลี่ยนเบอร์ call center หาเตียงผู้ป่วยโควิด

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเปลี่ยนเบอร์ call center หาเตียงผู้ป่วยโควิด

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเปลี่ยนเบอร์ Call Center ในการหาเตียง ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ศูนย์แรกรับอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ จากเบอร์ 02-079-1000 เป็นเบอร์โทรศัพท์สายด่วน 1668

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์ Call Center ในการหาเตียง ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ศูนย์แรกรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ จากปกติเบอร์โทรศัพท์ 02-079-1000 เป็นเบอร์โทรศัพท์สายด่วน 1668 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับการให้บริการหาเตียงผู้ป่วยโควิด-19 จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น. ทั้งนี้ การบริการผู้ป่วยโควิด-19 ในส่วนอื่นๆ ที่อาคารนิมิบุตร ยังคงดำเนินการเช่นเดิม

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเปลี่ยนเบอร์ call center หาเตียงผู้ป่วยโควิด

related