Spring News

สธ.เผย บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า-อสม.ฉีดวัคซีนโควิด แล้วกว่า 1.1 ล้านโดส

16 พ.ค. 2564 เวลา 8:38 น. 3

กระทรวงสาธารณสุข เผย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอสม. แล้วกว่า 1.1 ล้านโดส จากที่จัดสรรไป 2.5 ล้านโดส หรือประมาณร้อยละ 45 ของวัคซีนทั้งหมดที่มีขณะนี้ 

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และมีนโยบายฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นกลุ่มแรกมาโดยตลอด เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย สามารถดูแลประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันควบคุมโรค หรือการดูแลรักษาพยาบาล รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน และการดูแลสุขภาพต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ 

โดยในช่วงต้นที่วัคซีนมีจำนวนจำกัด จำเป็นต้องให้วัคซีนกับแพทย์และพยาบาลในสถานพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เช่น อสม.ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อก่อน เพื่อให้ระบบการแพทย์และสาธารณสุข สามารถคงอยู่ดูแลประชาชนได้ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มดังกล่าวไปแล้วมากกว่า 1.1 ล้านโดส จากวัคซีนที่จัดสรรไป 2.5 ล้านโดส  หรือประมาณร้อยละ 45 ของวัคซีนที่มีอยู่ขณะนี้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก อสม.ทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน จึงมีคนที่ยังรอฉีดวัคซีนอีกเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติม ซึ่งเพียงพอสำหรับ อสม.ทุกคน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา เชิญชวนให้ อสม.ไปรับการฉีดวัคซีน พร้อมออกเคาะประตูรณรงค์เชิญชวนคนในชุมชน ผู้นำชุมชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกช่องทางที่สะดวก ส่วนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นั้น ได้ให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งบุคลากรที่อยู่ในสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2564 มีบุคลากรสาธารณสุขฉีดวัคซีนเข็มแรก 687,909 คน ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 409,019 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่น ๆ และอสม. เข็มแรก 203,213 คน ครบ 2 เข็ม 82,068 คน ยังคงทยอยมารับการฉีดต่อเนื่อง 

“ขอให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ และอสม.ทุกคนที่มีความสมัครใจจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน เพราะเราจะได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ของแอสตร้าเซนเนก้าต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 6 ล้านโดส เดือนต่อไปเดือนละ 10 ล้านโดส และจากการจัดหาเพิ่มเติมให้กับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านโดส” นายแพทย์โอภาสกล่าว 

ทั้งนี้ จากการสำรวจของกรมควบคุมโรค DDC Poll Online ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5,056 คน พบว่า

ร้อยละ 60.4 อยากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

ร้อยละ 18.1 ไม่แน่ใจ

ร้อยละ 9.8 เฉย ๆ

ร้อยละ 11.7 ที่ไม่อยากฉีด

โดยเหตุผลที่อยากฉีดวัคซีน มากที่สุดคือป้องกันการติดเชื้อ คิดเป็นร้อยละ 45.9, ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงร้อยละ 26.5, ลดอัตราการเสียชีวิตเพราะมีโรคประจำตัวร้อยละ 8.2, กลับไปทำงานตามปกติร้อยละ 4.5, เดินทางไปต่างประเทศ ร้อยละ 2.3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด