Spring News

ราชทัณฑ์ รายงาน ยอดผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด รายใหม่ 999 ราย

20 พ.ค. 2564 เวลา 7:27 น.

"ราชทัณฑ์" รายงาน ยอดผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 999 ราย ด้าน กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค เตรียมจัดสรรวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังทั่วประเทศ

วันที่ 20 พ.ค.64 ที่ กรมราชทัณฑ์ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) แถลงความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00. น.

มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ จำนวน 999 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการรักษา 13,534 ราย มีเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศที่พบผู้ติดเชื้ออยู่ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 

1. เรือนจำกลางเชียงใหม่ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มี  รักษาหายเพิ่ม ปล่อยตัว 7 อยู่ระหว่างการรักษา 3,593 ราย

2. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ติดเชื้อรายใหม่ 499 รักษาหายเพิ่ม ปล่อยตัว 5 อยู่ระหว่างการรักษา 2,864 ราย

3. ทัณฑสถานหญิงกลาง ติดเชื้อรายใหม่ 56 รักษาหายเพิ่ม ปล่อยตัว 220 อยู่ระหว่างการรักษา 1,376 ราย

4. เรือนจำกลางคลองเปรม ติดเชื้อรายใหม่ 326 อยู่ระหว่างการรักษา 1,650 ราย

5. เรือนจำพิเศษธนบุรี ติดเชื้อรายใหม่ไม่มี อยู่ระหว่างการรักษา 2,830 ราย

6. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ติดเชื้อรายใหม่ 18 อยู่ระหว่างการรักษา 82 ราย

7. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ติดเชื้อรายใหม่ 51 อยู่ระหว่างการรักษา 63 ราย

8. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ไม่มี อยู่ระหว่างการรักษา 417 ราย

9. เรือนจำกลางบางขวาง ติดเชื้อรายใหม่ 480 อยู่ระหว่างการรักษา 655 ราย

10. เรือนจำพิเศษมีนบุรี ติดเชื้อรายใหม่ไม่มี อยู่ระหว่างรักษาตัว  2 ราย

11. เรือนจำกลางสมุทรปราการ ติดเชื้อรายใหม่ 1 อยู่ระหว่างการรักษา 2 ราย

รวม ผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่ 999  รักษาตัวหายเพิ่ม /ปล่อยตัว 232 อยู่ระหว่างรักษาตัว 13,534 ราย

นายวีระกิตติ์ กล่าวว่า การประเมินระดับความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะใช้เกณฑ์ในการคัดกรองผู้ป่วย 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ผู้ป่วยไม่มีอาการ อาการเล็กน้อย โดยให้กักตัวในแดนที่ถูกคุมขังและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเรือนจำ ระดับ 2 ผู้ป่วยที่ต้องได้รับออกซิเจน ตั้งแต่ในระดับต่ำๆ ไปจนถึงระดับสูง และระดับ 3 ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จนถึงเตรียมใส่ท่อช่วยหายใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแยกผู้ป่วยตามอาการ และประโยชน์ในการรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ป่วยในระดับ 2 และระดับ 3 จะได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ โดยในพื้นที่ของทัณสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ที่ต้องรองรับผู้ป่วยในเรือนจำพื้นที่ลาดยาวนั้น ขณะนี้ ห้องไอซียูของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีเตียงดูแลผู้ป่วยในระดับ 2 จำนวน 15 เตียง และอยู่ระหว่างการขยายห้องไอซียูเพิ่มอีก 9 เตียง ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องผลิตออกซิเจน High Flow จำนวน 12 ตัว รวมถึงการจัดระบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ด้วยการจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดในทุกเรือนจำ/ทัณฑสถาน

พร้อมกันนี้ นายวีระกิตติ์ เปิดเผยความคืบหน้า ภายหลังอธิบดีกรมราชทัณฑ์เข้าหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค เตรียมจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับฉีดให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและคลายความกังวลของสาธารณชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำและทัณฑสถาน โดยกรมราชทัณฑ์และกรมควบคุมโรคได้ร่วมกันจัดทำแผนฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อทยอยจัดส่งให้เรือนจำ/ทัณฑสถานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด