Spring News

ทบทวนสิทธิเราชนะ 9,000 บาท 21 พ.ค. 64 ตรวจสอบสถานะผ่านเกณฑ์หรือไม่

21 พ.ค. 2564 เวลา 6:03 น. 4

ทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยารวม 9,000 บาท สามารถตรวจสอบสถานะว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้แล้ววันนี้ 21 พ.ค. 64 หากผ่านเกณฑ์พิจารณาเงินจะถูกจ่ายให้วันที่ 22 พ.ค. 64 ทันที

ทบทวนสิทธิเราชนะ 9,000 บาท 21 พ.ค. 64 ตรวจสอบสถานะผ่านเกณฑ์หรือไม่

21 พ.ค. 64 เปิดให้ตรวจสอบสถานะผ่าน www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มทบทวนสิทธิเราชนะที่ลงทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 

ทบทวนสิทธิเราชนะ 9,000 บาท 21 พ.ค. 64 ตรวจสอบสถานะผ่านเกณฑ์หรือไม่

ล่าสุดกลุ่ม ทบทวนสิทธิเราชนะ ได้รับวงเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 9,000 บาท ครอบคลุมระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ขั้นตอนการ ทบทวนสิทธิเราชนะ ตรวจสอบสถานะ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ"

3. กรอกรายละเอียดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด 

4. ตรวจสอบสถานะกลุ่มทบทวนสิทธิเราชนะ

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ทบทวนสิทธิเราชนะ จะได้รับการโอนวงเงินเยียวยา ตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โอนครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โอนครั้งที่สองสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท รวมเป็น 9,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด