svasdssvasds

"แคมป์ก่อสร้างรัฐสภาใหม่" พบต่างด้าวติด"โควิด-19" เพิ่ม 5 ราย

"แคมป์ก่อสร้างรัฐสภาใหม่" พบต่างด้าวติด"โควิด-19" เพิ่ม 5 ราย

"แคมป์ก่อสร้างรัฐสภาใหม่" พบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" เพิ่ม 5 ราย เป็นชาวกัมพูชาซึ่งพักอาศัยในแคมป์คนงานในพื้นที่อำเภอเมือง ต.สวนใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน.

21 พ.ค. 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 85 ราย สาเหตุติดเชื้อส่วนใหญ่ภายในสถานที่ทำงาน ครอบครัว และตลาดสด แบ่งเป็นเพศหญิง 43 ราย เพศชาย 42 ราย ต่างชาติ 15 ราย (พม่า 8 ราย ลาว 2 ราย กัมพูชา 5 ราย) โดยมีภูมิลำเนาอำเภอเมือง 50 ราย อำเภอบางบัวทอง 8 ราย อำเภอบางกรวย 8 ราย อำเภอปากเกร็ด 8 ราย อำเภอไทรน้อย 6 ราย อำเภอบางใหญ่ 5 ราย มีอาการ 42 ราย คิดเป็น 49 % ไม่มีอาการ 43 ราย คิดเป็น 51 %

ความสัมพันธ์ (ผู้ป่วยยืนยัน 85 ราย)

- แคมป์ก่อสร้างบริษัทก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ 5 ราย

- บริษัท กฎหมายโอเค ติวานนท์ 5 ราย

- บริษัท ศรแดงไทรน้อย 3 ราย

- ตลาดเทศบาลนครนนทบุรี 2 ราย

- ตลาดคลองถม 2 ราย

- บริษัท อะตอม 2 ราย

- ตลาดศาลาน้ำร้อน, ตลาดอินคา วิภาวดี , ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข , สำนักกฎหมายประชาชนนนทบุรี , ตลาดสี่มุมเมือง

โดยเมื่อดูรายละเอียดในไทม์ไลน์ พบว่าผู้ป่วยจากแคมป์ก่อสร้างบริษัทก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ 5 ราย เป็นชาวกัมพูชาทั้งหมด โดยเป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน พักอาศัยในแคมป์คนงานในพื้นที่อำเภอเมือง ต.สวนใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งวานนี้ (20 พ.ค.) พบเจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้า และกล้องวงจรปิด ซึ่งรับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน

\"แคมป์ก่อสร้างรัฐสภาใหม่\" พบต่างด้าวติด\"โควิด-19\" เพิ่ม 5 ราย

related