Spring News

เทพอาจ กวินอนันต์ ซีอีโอ ค่ายเลิฟอิส มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

24 พ.ค. 2564 เวลา 6:50 น.

"เทพอาจ กวินอนันต์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิฟอิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่โรงพยาบาลยังขาดแคลน สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 และหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เลิฟอิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดย "คุณเทพอาจ กวินอนันต์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่โรงพยาบาลยังขาดแคลน อันประกอบไปด้วย ปลอกหมอน, ผ้าห่ม, ผ้าปูที่นอน สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

และหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวได้สวมใส่เพื่อความปลอดภัย โดยมีคุณณัชชา บำรุงวงศ์พัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

เทพอาจ กวินอนันต์ ซีอีโอ ค่ายเลิฟอิส มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เทพอาจ กวินอนันต์ ซีอีโอ ค่ายเลิฟอิส มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เทพอาจ กวินอนันต์ ซีอีโอ ค่ายเลิฟอิส มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เทพอาจ กวินอนันต์ ซีอีโอ ค่ายเลิฟอิส มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เทพอาจ กวินอนันต์ ซีอีโอ ค่ายเลิฟอิส มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด