Spring News

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มอีก 5 แสนล้าน แก้ปัญหาโควิด-19

25 พ.ค. 2564 เวลา 5:39 น. 11

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมวงเงินกู้ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหา 9 มาตรา มีสาระให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

1.แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

3.เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.รวมวงเงินกู้ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

กู้เงินโควิด 5 แสนล้าน กู้เงินโควิด 5 แสนล้าน กู้เงินโควิด 5 แสนล้าน

กู้เงินโควิด 5 แสนล้าน กู้เงินโควิด 5 แสนล้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด