Spring News

ห่วงใยประชาชน! ทหารเรือเดินแจกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ บรรเทาโควิด-19

26 พ.ค. 2564 เวลา 4:26 น.

ทหารเรือทัพเรือภาคที่ 2 นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ แจกแม่ค้าและประชาชน ตลาดชุมชนเตาอิฐ อ.เมือง จ.สงขลา เนื่องจากเป็นของใช้ที่มีความจำเป็น ในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นาวาเอก กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วยทหารกองกิจการพลเรือน นำหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์แบบสเปรย์ จำนวน 150 ขวด ลงพื้นที่ ตลาดชุมชนเตาอิฐ เขตเทศบาลนครสงขลา แจกจ่ายให้กับแม่ค้ารถเข็นที่ขายของบริเวณตลาด รวมทั้งประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน โดยมีประชาชนออกมา รับแจก อย่างต่อเนื่อง

นาวาเอก กิตติพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ให้นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ มาแจกจ่ายให้กับประชาชน ในชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง และได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการป้องกัน โควิด-19 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน

สำหรับการแจกแมสก์และเจลแอลกอฮอล์ จะทำอยู่เสมอ ถ้ามีของอยู่ หรือว่าได้รับมา หรือว่าทางหน่วยได้ผลิตขึ้นมา ก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่รอบค่าย ได้มีไว้ใช้ ในการป้องกัน โควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด