Spring News

วิษณุ เผย รัฐบาลเตรียมส่งร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ถ้าไม่ผ่าน ต้องยุบสภา

27 พ.ค. 2564 เวลา 4:22 น.

วิษณุ เครืองาม เผย รัฐบาลเตรียมส่งร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ซึ่งคาดว่าภายในเร็วๆ นี้จะผลบังคับใช้ แต่ยอมรับถ้าไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี จะต้องยุบสภา

เตรียมส่ง ร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล เปิดเผยว่า ร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อนำมาใช้เยียวยาแก้ไขปัญหาแลฟื้นฟู เศรษฐกิจ ที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จะสามารถส่งให้สภาผู้แทนราษฎรได้ใน 1 - 2 วันนี้ เพื่อเตรียมบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า จะคิดเห็นเป็นอย่างไรและสมควรจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในวันใด

ซึ่งก็รับทราบว่าจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อน ในวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. หากเห็นว่าเรื่องนี้ พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเงินและมีความเร่งด่วนก็สามารถที่จะประชุมกันในวันที่ 4 มิถุนายนได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางสภาผู้แทนราษฎร

วิษณู เครืองาม

การอภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เป็นผู้ชี้แจงหลัก

นายวิษณุ ระบุว่า พระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าว เป็นเรื่องที่สำคัญ กว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรได้มีการบรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ร่างพระราชกำหนดต้องถูกบรรจุในลำดับถัดไป

ส่วนตัวเห็นว่าฝ่ายค้านมีระยะเวลาในการที่จะศึกษาเตรียมตัวที่จะอภิปรายร่างพระราชกำหนดดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลจะมี นายอาคม เพิมพิทยาไพสิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เป็นผู้ชี้แจงหลัก และอาจจะมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ชี้แจงเสริม

วิษณู เครืองาม

ถ้าไม่ผ่านความเห็นชอบของ ส.ส. ต้องยุบสภา

นายวิษณุยังตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนด้วยว่าหากร่างพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่เกิดปัญหาเพราะพระราชกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามย้ำว่า ร่างพระราชกำหนดกู้เงิน ถือเป็นกฎหมายการเงินหากไม่ผ่านเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นายกรัฐมนตรีจะต้องยุบสภาหรือไม่ 

นายวิษณุ รับว่าใช่ ถูกถือเป็นธรรมเนียม  พร้อมกับตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อสอบถามต่อว่าแต่ขณะนี้เสียงของสภาผู้แทนราษฎรในส่วนพอรัฐบาลยังมีความเหนียวแน่นไม่น่าจะส่งผลต่อการโหวตใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวได้ว่าจะต้องไปสอบถามฝ่ายการเมือง และฝ่ายค้านดู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด