Spring News

เปิดเอกสาร ซิโนฟาร์ม พร้อมส่งวัคซีนให้ไทย 20 ล้านโดส แต่ติดต่อรัฐบาลไม่ได้

27 พ.ค. 2564 เวลา 11:41 น. 4

เผยเอกสาร ตัวแทนซิโนฟาร์ม พยายามประสานกับรัฐบาลไทย จัดส่งวัคซีน 20 ล้านโดสให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่ไม่สามารถติดต่อนายกฯ รองนายกฯ รมว.สาธารณสุข หรือตัวแทนของไทยได้

จากกรณีที่ไทยกำลังประสบปัญหาด้านวัคซีนโควิด-19 และที่ผ่านมารัฐบาลได้ชี้แจงว่า พยายามติดต่อของซื้อวัคซีนหลายๆ บริษัท เพื่อนำเข้ามาให้บริการประชาชน อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

แต่ล่าสุด ได้มีการเผยแพร่เอกสารที่อ้างว่า ซิโนฟาร์มมีความพร้อมจัดส่งวัคซีน 20 ล้านโดส ให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่ตัวแทนบริษัทไม่สามารถติดต่อกับรัฐบาลไทยได้ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ตามที่ CHINA NATIONAL PHAMACEUTICAL GROUP CO., LTD. (SINOPHARM) ผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม ได้แต่งตั้งให้ ASIA HEALTH SERVICES LIMITED และ BLUE STONE BIO PTE, LTD. เป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีนดังกล่าวในภูมิภาคเอเชีย

และ BLUE STONE BIO PTE. LTD. ได้มอบหมายให้ TELLUS AGROTECH PTE. LTD. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อและเสนอขายวัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม จำนวน 20,000,000  โดส ให้แก่รัฐบาลไทย

วัคซีนโควิด-19

วัคซีนยี่ห้อและจำนวนดังกล่าวนั้น สามารถเริ่มดำเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ นับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด ในฐานะพันธมิตรผู้เดียวในประเทศไทยของบริษัท TELLUS AGROTECH PTE. LTD. ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับรัฐบาลไทย

แต่ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการติดต่อกับท่านนายกรัฐมนตรี และท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่บริษัทฯ ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึง หรือเข้าพบเพื่อนำส่งเอกสาร พร้อมนำเสนอวัคซีนยี่ห้อและจำนวนดังกล่าวได้

วัคซีนโควด-19

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับทราบประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านทางราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งระบุถึงหน้าที่และอำนาจในการจัดหา ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ และอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ

ทางบริษัทฯ เห็นว่า วัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม จำนวน 20,000,000 โดส ซึ่งถูกจัดสรรไว้สำหรับราชอาณาจักรไทยนั้น ยังสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กล่าวมาข้างต้นได้ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการ

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวอีกเช่นกันว่า ขณะนี้ Sinopharm มี Authorized Representative นำเอกสารมายื่นทะเบียนแล้ว ชื่อ Biogenitech ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ทะเบียนเร็วๆ นี้ ซึ่งโดยปกติหลังจากขึ้นทะเบียนได้ Biogenitech จะเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว คล้าย บ. ไฟเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ บ.ซิคลิค จำกัด ที่เป็นผู้แทนโมเดอนา พอขึ้นทะเบียนได้ จึงค่อยไปทำสัญญาซื้อขายต่อได้

ส่วน ACCAP ยังไม่เคยปรากฎในกรณีการจัดซื้อจัดหาวัคซีนมาก่อนคู่เจรจา ที่ทราบกันมานานก่อนหน้านี้ มีเพียง  Biogenitech กับ วีโนว่า ที่แย่งกันเป็นตัวแทนของ Sinopharm ในประเทศไทย 

ซิโนฟาร์ม

ซิโนฟาร์ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด