svasdssvasds

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจง 5 เหตุผล นำเข้าวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจง 5 เหตุผล นำเข้าวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม"

ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หมอนิธิ) ชี้แจง 5 เหตุผล ประกาศราชวิทยาลัยฯ นำเข้า (ซิโนฟาร์ม) "วัคซีนตัวเลือก"

จากกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ โดยใจความสำคัญ คือการได้สิทธิ อำนาจ ในการจัดซื้อจัดหา ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน ได้เอง ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งแก่สื่อมวลชน จะแถลงข่าว เรื่องแผนการนำเข้าวัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม

ล่าสุด (27 พ.ค. 64) ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า 

"ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ผมขอค่อยๆ อธิบายทุกๆท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้ครับ

1. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน ”ตัวเลือก” มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน ”ตัวเลือก” นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

2. สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

3.ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตามพ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

4. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

5.ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด