svasdssvasds

ผู้ใจบุญชาวจันทบุรีรวมน้ำใจมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.และอาสากู้ภัยฯ

ผู้ใจบุญชาวจันทบุรีรวมน้ำใจมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.และอาสากู้ภัยฯ

ผู้ใจบุญชาวจันทบุรีพร้อมหน่วยงานรับบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้รพ.พระปกเกล้า และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ตลาดน้ำพุ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้ค้าตลาดน้ำพุจันทบุรี ร่วมกับคหบดีและผู้ใจบุญรับบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต

มอบอุปกรณ์ให้จนท.สู้ภัยโควิด-19

รายการบริจาคประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ 2 เครื่อง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด 5 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ จำนวน 2 เครื่อง ชุด PPE เกรด A จำนวน 400 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

มอบอุปกรณ์ให้จนท.สู้ภัยโควิด-19

มอบชุด PPE เกรด C จำนวน 200 ชุด ถุงใส่ศพ 100 ใบ ถุงมือยาง 25 กล่อง ให้กับอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาสาสมัครกู้ภัยฯ ที่ต้องออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เจ็บป่วยและผู้เสียชีวิต ในสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดในพื้นที่จันทบุรี

related