Spring News

กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระราชินี"

29 พ.ค. 2564 เวลา 5:07 น.

กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าเว็บไซต์ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา โดยเชิญชวนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 และประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสำคัญให้สวยงาม ระยะเวลาตามความเหมาะสม และเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้านหน้าอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 และประดับไฟบริเวณอาคารให้สวยงาม ระยะเวลาตามความเหมาะสม

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวต่อว่า สำหรับการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ให้ทุกจังหวัดจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าหลักของเว็บไซต์จังหวัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและประชาชน ร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจ ที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัด

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ทุกจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ตามความเหมาะสม โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่โดยตรง งดการจัดพิธีการต่าง ๆ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และแจ้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด