Spring News

นายกเทศบาล ต.ท่าเยี่ยม จ.นครราชสีมา ขับอีแต๋นแจกแมสก์และแอลกอฮอล์ล้างมือ

29 พ.ค. 2564 เวลา 6:13 น.

ชาวบ้านรู้สึกขอบคุณ นายกเทศบาล ต.ท่าเยี่ยม จ.นครราชสีมา ขับอีแต๋นแจกแมสก์และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับชาวบ้าน 16 หมู่บ้าน รวม 3,160 ครัวเรือน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยทีมบริหารและข้าราชการขับรถอีแต๋นออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับชาวบ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน จำนวน 3,160 ครัวเรือน พร้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กลับทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละจำนวน 2 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในงานศพ งานบวช งานแต่ง หรือพิธีการภายในหมู่บ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกเทศบาล ต.ท่าเยี่ยม จ.นครราชสีมา ขับอีแต๋นแจกแมสก์และแอลกอฮอล์ล้างมือ

นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรี ต.ท่าเยี่ยม เล่าว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม-รับจ้างทั่วไป ไม่มีเงินที่จะไปซื้อหน้ากากอนามัยหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมาป้องกันตนเอง โครงการนี้จึงเป็นการป้องกันในเบื้องต้นและเป็นการบ่งบอกให้ชาวบ้านรู้จักวิธีในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 ส่วนการขับรถอีแต๋นแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนื่องจากตัวเองเป็นลูกเกษตรกร จึงมีความชำนาญในเรื่องของการขับขี่ และเป็นที่พบเห็นของชาวบ้านเป็นประจำอยู่แล้ว

ขณะที่ชาวบ้านเผยความรู้สึกว่าดีใจที่ทางเทศบาล ต.ท่าเยี่ยมได้นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมาแจกจ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ขอบคุณที่เทศบาลเห็นความสำคัญของชาวบ้าน

นายกเทศบาล ต.ท่าเยี่ยม จ.นครราชสีมา ขับอีแต๋นแจกแมสก์และแอลกอฮอล์ล้างมือ นายกเทศบาล ต.ท่าเยี่ยม จ.นครราชสีมา ขับอีแต๋นแจกแมสก์และแอลกอฮอล์ล้างมือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด