Spring News

ด่วน! "หมอพร้อม" หยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พ.ค.

29 พ.ค. 2564 เวลา 11:45 น.

"หมอพร้อม" ประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราว เริ่ม 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของศบค. และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด

เพจเฟซบุ๊ก หมอพร้อม ประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของศบค. และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด ระบบพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้

1. พื้นที่กรุงเทพฯให้ใช้ระบบของกรุงเทพฯหรือระบบที่เปิดบริการ

2. ต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดให้ดำเนินการผ่าน 3 ช่องทาง

- อสม. / รพ.สต./ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ)

- ระบบออนไลน์ Application เว็บไซต์หรือ platform อื่นๆของจังหวัด

- หมอพร้อม Line OA / Application หมอพร้อมเมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง
 

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ทำการนัดหมายไว้แล้วสามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม

 สำหรับระบบหมอพร้อมยังใช้งานได้ตามปกติสำหรับประชาชนทุกกลุ่มในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีนแจ้งนัดหมายในการฉีดเข็ม 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด