Spring News

ชื่อรับวัคซีนหาย หมอพร้อม - รพ. โยนผิด ปัดเป็นคนลบ ต้องกลับไปเริ่มนับ 1 ใหม่

29 พ.ค. 2564 เวลา 7:42 น.

ผู้ใช้การจองรับการฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม รายหนึ่งรายชื่อหายจากระบบทั้งที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และยืนยันว่าได้ถามไปทั้ง หมอพร้อม และ โรงพยาบาล ต่างไม่มีใครรับว่าเป็นผู้ลบชื่อออกจากระบบ

 สปริงนิวส์ออนไลน์ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้งานระบบหมอพร้อม เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยผู้ใช้งานรายดังกล่าว ได้เล่ารายละเอียดว่า ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมให้กับ บิดา และมารดาของตนเอง เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 ซึ่งระบบได้แสดงการลงทะเบียนสำเร็จ โดยนัดหมายเข้ารับวัคซีนที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ในวันที่ 12 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.

หมอพร้อม

แต่ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา ตนเองได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของ มารดา อีกครั้ง กลับไม่พบชื่อของ มารดา และในวันที่ 29 พ.ค. ตรวจสอบอีกครั้งก็ไม่พบชื่อของ บิดา ตามไปด้วย ซึ่งหลังเกิดกรณีดังกล่าว ได้ติดต่อสอบถามไปยัง โรงพยาบาลที่ปรากฏเป็นสถานที่นัดรับวัคซีน ได้รับการอธิบายจากเจ้าหน้าที่ว่า ทาง รพ. ไม่ได้เป็นผู้ทำการยกเลิกรายการใดๆ และ รพ.จะดำเนินการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ ตามรายชื่อที่ปรากฎในระบบที่รัฐส่งมา ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการส่งรายชื่อมาแต่อย่างใด

 

จากนั้นได้สอบถามกลับไปยัง คอลเซ็นเตอร์ หมอพร้อม ได้รับคำตอบว่า โรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกรายชื่อและในระบบแจ้งว่า รายชื่อรายการลงทะเบียนของบิดา และมารดาตนเองนั้น ถูกยกเลิกไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางหมอพร้อม ได้แจ้งแนวทางเยียวยามาให้ 2 ทางคือ

1. ลงทะเบียน google form และรอรับ sms แจ้งวัน เวลา สถานที่ การฉีดวัคซีนใหม่ 

2. ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมใหม่อีกรอบ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าในอนาคตจะถูกยกเลิกอีกหรือไม่ 

ขณะที่ สปริงนิวส์ ได้ตรวจสอบไปยังช่องทางต่างๆ ของหมอพร้อม พบว่ามีการประกาศผ่านทาง เฟซบุ๊ก หมอพร้อม เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา เวลา 09.20 น. โดยในโพสต์ดังกล่าว หมอพร้อม ได้ให้แนวทางสำหรับผู้ที่ถูกเลื่อน หรือ ยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังจองผ่านระบบ หมอพร้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แจ้งผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิว สามารถลงทะเบียนเพื่อจัดระบบการรับวัคซีนทดแทน ตาม QR Code หรือ link ที่แนบมานี้
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe.../viewform... ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียน

1. อีเมล (เนื่องจากมีการ upload ภาพ จึงต้องมีการใช้งานผ่านอีเมล) 

2. เลขที่บัตรประชาชน

3. ชื่อ นามสกุล

4. วัน/เดือน/ปี เกิด

5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

6. ภาพหน้าจอการนัดหมายฉีดวัคซีน

7. ภาพหน้าจอการถูกยกเลิกการนัดหมาย

หมอพร้อม

โดยหมอพร้อมจะแจ้งวันและสถานที่ฉีดวัคซีนให้ท่านทราบโดยเร็ว จากข้อความในเฟซบุ๊กและภาพที่ปรากฎดังกล่าว หมอพร้อม ยืนยันชัดเจนว่า ถูกโรงพยาบาลยกเลิก หรือเลื่อน ขณะที่ผู้ร้องเรียน แจ้งกับทางสปริงนิวส์ ว่า โรงพยาบาลให้ข้อมูลว่า ระบบรายชื่อ ยังไม่เคยถูกส่งมาที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลเพียงแค่รอดำเนินการฉีดตามรายชื่อที่ รัฐ หรือระบบหมอพร้อมจะส่งมาให้เท่านั้น จึงยังไม่เป็นที่ยืนยันว่า การที่รายชื่อผู้ลงทะเบียนสูญหายไปจากระบบเกิดขึ้นจากโรงพยาบาล หรือเกิดจากระบบหมอพร้อมแน่ ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งที่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติม กลับสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนในระบบหมอพร้อมได้

 

 

โดยการพยายามติดต่อสอบถามไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 02-792-2333 ซึ่งเป็นหมายเลข call center ของระบบหมอพร้อมนานกว่า 10 นาที ไม่มีผู้รับสาย และจากการตรวจสอบเบื้องต้นในโพสต์ที่ เฟซบุ๊กหมอพร้อม ลงการชี้แจงแนวทางสำหรับผู้ถูกยกเลิกรายชื่อ ซึ่งมีผู้มาคอมเมนท์ ส่งคำถาม และข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีผู้ดูแลระบบมาตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด

หมอพร้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด