ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 64

01 มิ.ย. 2564 เวลา 5:50 น.

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 64 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.royaloffice.th เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 64

สมเด็จพระราชินีสุทิดา เป็นสมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2521 พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ประวัติสมเด็จพระราชินีสุทิดา

พระราชประวัติสมเด็จพระราชินีสุทิดา

- วันที่ 1 พ.ค. 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

- วันที่ 4 พ.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ เป็นพระราชินีองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด