svasdssvasds

ศธ.แจงกรณีสั่งให้โรงเรียนคืนค่าเทอม กรณีเรียนออนไลน์ เป็นข้อมูลบิดเบือน

ศธ.แจงกรณีสั่งให้โรงเรียนคืนค่าเทอม กรณีเรียนออนไลน์ เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีข่าวว่าศธ. สั่งโรงเรียนคืนค่าเทอม กรณีเรียนออนไลน์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน เป็นการพาดหัวข่าวที่คลาดเคลื่อน ส่วนรายละเอียดข้อมูลจริง คือให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จากกรณีการเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่าศธ. สั่งโรงเรียนคืนค่าเทอม กรณีเรียนออนไลน์ ช่วยผู้ปกครองยุคโควิด ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า เป็นการพาดหัวข่าวที่คลาดเคลื่อน ส่วนรายละเอียดเนื้อหาข่าวเป็นข้อมูลจริง โดย กระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. ในกรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว ให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ค่ากิจกรรมเรียนว่ายน้ำ เรียนพิเศษเสริม ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เป็นต้น โดยค่ากิจกรรมเหล่านี้หากไม่ได้จัดการเรียนการสอนจริงก็ต้องคืนค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้แก่ผู้ปกครอง ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามได้ที่ http://www.ops.moe.go.th/ หรือโทร. 02-628-6346

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการพาดหัวข่าวที่คลาดเคลื่อน ส่วนรายละเอียดเนื้อหาข่าวเป็นข้อมูลจริง โดย ศธ. ได้ออกแนวปฏิบัติให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ค่ากิจกรรมเรียนว่ายน้ำ เรียนพิเศษเสริม ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เป็นต้น 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

related