Spring News

"ไฟเซอร์" ออกแถลง ยันเจรจาวัคซีนโควิด 20 ล้านโดส กับ กรมควบคุมโรค เท่านั้น

02 มิ.ย. 2564 เวลา 10:50 น. 5

บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ถึงสื่อมวลชน สยบข่าวเจรจาเอกชน ยืนยันเจรจา ร่วมกับ "กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข" เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัคซีนโควิด ยี่ห้อ ไฟเซอร์ (Pfizer-covid vaccine) เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่คิดค้นโดย บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเท็ค (BioNTech) ซึ่งเป็นวัคซีนโควิด ที่มีความต้องการของประชาชนจำนวนมากในการฉีด

ล่าสุด วันที่ 2 มิ.ย. บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ถึงสื่อมวลชนระบุว่า ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคจํานวน 20 ล้านโดสเข้ามาในประเทศไทย โดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งนั้น บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการดําเนินงาน รวมถึงจุดยืนบริษัทฯ ดังนี้

ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการเจรจาและหารืออย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของเราได้อย่างทั่วถึง โดยการเจรจาดังกล่าวได้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ ขอย้ำว่าในภาวะที่มีการระบาด ณ ขณะนี้ ไฟเซอร์จะดําเนินการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติ หรือหน่วยงานสากลระหว่างประเทศเพื่อการกระจายวัคซีนภายใต้แผนการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันแห่งชาติเท่านั้น โดยในการรับมือกับภาวะวิกฤติสุขภาพระดับโลก การจัดทําข้อตกลงในการจัดหา วัคซีนโควิด-19 ของเรา ณ ขณะนี้ จะดําเนินงานผ่านหน่วยงานของรัฐบาลในแต่ละประเทศเท่านั้น ซึ่งเราเชื่อ ว่าจุดยืนดังกล่าวเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในภาวะของการระบาดเพื่อจะทําให้เกิดการกระจายและเข้าถึงวัคซีน อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในหมู่ประชากรของประเทศนั้น ๆ

เราขอยืนยันว่าทั้งสํานักงานใหญ่ (ไฟเซอร์ อิงค์) และบริษัทไฟเซอร์ที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ได้อนุญาต ให้องค์กรหรือหน่วยงานใดทําหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวกลางในการทําการส่งออก ทําการตลาด หรือ กระจายวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคทั้งสิ้น และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้จัดจําหน่ายเอกชน รายใดในโลกได้รับอนุญาตให้กระจายวัคซีนของเราทั้งสิ้น

ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

เอกสารไฟเซอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด