Spring News

"สยามไบโอไซเอนซ์" ลั่น เตรียมคืน 600 ล้าน โดยซื้อ "แอสตร้าเซนเนก้า" ให้รัฐ

03 มิ.ย. 2564 เวลา 7:15 น.

ผอ.สื่อสารองค์กรฯ เผย สยามไบโอไซเอนซ์ จะคืนเงิน 600 ล้านบาทให้รัฐบาล ในรูปการซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า พร้อมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่แทงม้าตัวเดียว ควรเปิดทางเลือกวัคซีนทางเลือกเพิ่ม

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เปิดเผยกับรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ว่า วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ส่งมอบให้กับ แอสต้า จำนวน 1.8 ล้านโดส ทั้งหมดส่งให้กับรัฐบาลไทย โดยได้ทยอยส่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย

 ส่วนจะทยอยส่งมอบให้รัฐบาลหรือไม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากสยามไบโอไซเอนซ์ เป็นเพียงบริษัทรับจ้างการผลิตของแอสตร้าเซนเนก้า

ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยเรื่องที่รัฐบาลให้ทุนพัฒนาศักยภาพกับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำนวน 600 ล้านบาท นั้น นางนวลพรรล กล่าวว่า สยามไบโอไซเอนซ์ได้ระบุในสัญญาว่าจะคืนเงิน 600 ล้านบาท ให้กับรัฐบาล โดยเมื่อครบรอบการผลิตแล้วจะใช้คืนโดยการซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่มีมูลค่า 600 ล้านบาทคืนรัฐบาล

 นางนวลพรรณ ยังกล่าวด้วยว่า ในประเด็นที่หลายคนพูดว่า การแทงม้าตัวเดียว ในฐานะผู้อำนวยการ สยามไบโอไซเอนซ์ คิดว่าเป็นการเอาของร้อนมาลงที่สยามไบโอไซน์ ขณะที่สยามไบโอไซน์เป็นบริษัทเอกชนที่รับจ้างการผลิต ถ้าสวมหัวใจของประชาชนที่รอคอยวัคซีนในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด

 คิดว่าประชาชนน่าจะมีสิทธิ์เลือกวัคซีนตัวอื่นๆ ซึ่งประเทศไทยมีการสั่งซื้อทั้งซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และล่าสุดมีการเปิดเลือกซิโนฟาร์ม ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รัฐบาลต้องเลิกแทงม้าตัวเดียว เพราะจริงๆ ไม่ควรแทงม้าตัวเดียว ควรเปิดทางเลือกวัคซีนให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์อยากใช้วัคซีนที่แตกต่างกัน และวัคซีนเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน

 ทั้งนี้ จากกรณี เงินทุนสนับสนุน 600 ล้านบาทนั้น มีรายงานข่าวระบุว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อ 25 ส.ค. 2563 มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 1,000,000,000 บาท ในลักษณะเงินอุดหนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

 เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศในการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนให้พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 และการสร้างขีดความสามารถของประเทศโดยการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ

 ทั้งนี้ ในส่วน สยามไบโอไซเอนซ์ ได้รับเงินสนับสนุนเงินส่วนนี้ 600 ล้านบาท และอีก 400 ล้านบาท จัดสรรให้จุฬาลงกรณ์ฯ นอกจากนั้นที่ผ่านมา สยามไบโอไซเอนซ์ ยังได้เงินสนับสนุน จากบริษัท เอสซีจี อีก 100 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด