svasdssvasds

เปิดลิสต์ ‘วัคซีนโควิด’ จ่อคิวอนุมัติ และความพร้อม ‘สยามไบโอไซเอนซ์

เปิดลิสต์ ‘วัคซีนโควิด’ จ่อคิวอนุมัติ และความพร้อม ‘สยามไบโอไซเอนซ์

มีหลายวัคซีนที่ อย.บ้านเราอนุมัติแล้ว บางวัคซีนต่อคิวขึ้นทะเบียน และเมื่อไม่นานมานี้ อย.อนุมัติเพิ่มสถานที่ผลิต วัคซีนโควิด 19 แอสตร้าเซนเนก้า แล้ว นั่นคือ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เข้าเรื่องกันเลย สำหรับความคืบหน้าของการพิจารณา วัคซีนโควิด 19 ทั้งข้อมูลของรายที่ได้รับอนุมัติแล้วและที่รอคิวขึ้นทะเบียนอนุมัติโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากเอกสารที่เผยแพร่ ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 มีดังนี้

วัคซีนโควิด 19 ที่อนุมัติแล้ว 3 ราย ได้แก่

• วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด 

• วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม 

• วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จำกัด 

เปิดลิสต์ ‘วัคซีนโควิด’ จ่อคิวอนุมัติ และความพร้อม ‘สยามไบโอไซเอนซ์

วัคซีนโควิด 19 ที่อยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียน ได้แก่

• วัคซีนของบารัต โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

และที่อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อยื่นต่อ อย. อีก 2 ราย คือ

• วัคซีนสปุตนิค V โดยบริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด

• วัคซีนของโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

สยามไบโอไซเอนซ์ พร้อมผลิต วัคซีนโควิด 19 หรือยัง

ตามที่ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 มาขอขึ้นทะเบียนวัคซีนเป็นรายแรกกับ อย. และได้รับอนุมัติทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นั้น ทางแอสตร้าเซนเนก้ายังเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิต วัคซีนโควิด 19 ของโลกผ่านทาง บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 

เปิดลิสต์ ‘วัคซีนโควิด’ จ่อคิวอนุมัติ และความพร้อม ‘สยามไบโอไซเอนซ์

ผลจากการกำกับดูแลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดจากแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อให้การพัฒนาและการผลิตวัคซีนในไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามแผนที่กำหนด นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต สยามไบโอไซเอนซ์ มีความพร้อมรองรับการผลิตวัคซีนจำนวนมากเพื่อให้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้น

กอปรกับที่ผ่านมา ทางแอสตร้าเซนเนก้าปรึกษาหารือกับ อย. อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาสถานที่ผลิต กระบวนการผลิตตัวยาสำคัญ และวัคซีน จนได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน GMP จาก อย. และยังดำเนินการผลิตตัวยาสำคัญ ผลิตวัคซีนโควิด 19 พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมการยื่นเพิ่มสถานที่ผลิตวัคซีนนั้น 

ทาง อย.ได้รับข้อมูลกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิตของวัคซีนโควิด 19 ที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน และ 19 เมษายน 2564 โดย อย. ประเมินและพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วว่า ให้ข้อมูลครบถ้วน มีคุณภาพ และพิสูจน์ได้ว่า คุณภาพของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ มีคุณภาพทัดเทียมกับคุณภาพวัคซีนที่ผลิตจากแหล่งผลิตในอิตาลี ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ต้น

อย. จึงประกาศอนุมัติเพิ่มสถานที่ผลิต วัคซีนโควิด 19 ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จากสถานที่ผลิต 'บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด' ในวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้คนไทยได้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้เร็วขึ้น

ที่มา : FDAThai

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด