Spring News

“ชลบุรี” วันนี้ “คลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง” ยอดพุ่ง ติดโควิด-19 สูง 101 ราย

04 มิ.ย. 2564 เวลา 2:47 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) อัพเดทล่าสุดพบผู้ติด “เชื้อโควิด-19” วันนี้ ยอดพุ่งสูงถึง 101 รายที่ จังหวัดชลบุรี โดยรายงานการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 186 ราย และ ค้าหาเชิงรุกเบื้องต้นอีก 840 ราย และกำลังอยู่ในระหว่างการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

2. Cluster ชาวจีนร่วมวงสังสรรค์ 10 ราย

3. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เชื่อมโยง จ.ระยอง 1 ราย

4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เชื่อมโยง จ.ฉะเชิงเทรา 1 ราย

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
   5.1 ในครอบครัว 8 ราย
   5.2 จากสถานที่ทำงาน 12 ราย

6. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 20 ราย

โดยในวันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 186 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 840 ราย,  และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมซึ่ง การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 7 แห่ง และตลาด 2 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง
ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล เว้นระยะห่าง ไม่ข้ามไปคุยกันห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ และจะมี อสม เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เพราะเชื้อสามารถเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง เว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือบ่อยๆ
สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน
โดยในขณะนี้จังหวัดชลบุรียังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด