Spring News

อัปเดตประกาศโรงพยาบาล "เลื่อนฉีดวัคซีน" รวมข้อมูลทุกจังหวัด คลิกเลย

05 มิ.ย. 2564 เวลา 7:29 น. 10

อัปเดตประกาศล่าสุดจากโรงพยาบาลเรื่องการเลื่อนฉีดวัคซีน หลังเกิดปัญหาการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้มีการเลื่อนวัน เวลา รวมถึงสถานที่ในการนัดหมาย

จากกรณีหลายโรงพยาบาล อาทิ จังหวัดลำปาง หรือ เชียงใหม่ เลื่อนฉีดวัคซีน จนเกิดความสับสน และกังวลในหมู่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิว่าจะได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่

 

ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเอง

1. จองผ่านหมอพร้อม จะมีเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาที่เบอร์โทรของท่านหรือจะแจ้งให้ท่านทราบที่บ้าน

2. กรณีแจ้งความประสงค์ผ่านอสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบ

3. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคอลเซ็นเตอร์​ของโรงพยาบาลที่ท่านได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้

อัปเดตประกาศโรงพยาบาล "เลื่อนฉีดวัคซีน" รวมข้อมูลทุกจังหวัด คลิกเลย

รพ.เชียงใหม่ ราม

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงพยาบาลเอกชนประกาศหลายแห่ง อาทิ รพ.เชียงใหม่ ราม แจ้ง ‘เลื่อนฉีดวัคซีน’ ภาครัฐที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ผ่านหน้าแฟนเพจ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 64 โดยระบุว่า เรียน ท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐผ่านระบบหมอพร้อม กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาล ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว และยังคงยืนยันให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนของภาครัฐ แต่ทั้งนี้ทาง #ภาครัฐขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ที่จัดสรรมาให้โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม #ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด หากมีความคืบหน้าจากภาครัฐ ทางโรงพยาบาลจะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิดหมอพร้อมจ.เชียงใหม่ ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยัง สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 053-211048-50

 

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประกาศ เลื่อนฉีดวัคซีน

เรียน ท่านผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากทางราชการตาม “โครงการหมอพร้อม” ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ทุก ๆ ท่าน

ขออนุญาตชี้แจงให้ท่านทราบว่าทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนให้ท่านเรียบร้อยแล้วและยังคงให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนของภาครัฐในโครงการ #หมอพร้อม รวมทั้งโครงการอื่นๆ ของทางราชการ

ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า #ทางราชการขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนตามโครงการหมอพร้อมทื่มีการลงทะเบียนไว้แล้วให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

หากทางราชการมีความคืบหน้าใดๆ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จะรีบสื่อสารให้ทราบต่อไป

กรณีที่ท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับวัคซีนหมอพร้อมในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053211048-50

 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ด้าน รพ.แมคคอร์มิค ระบุผ่านหน้าแฟนเพจ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค McCormick Hospital ว่า เรียนท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ทางโรงพยาบาลมีการเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนให้ท่านเรียบร้อยแล้ว และยังคงให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการฉีด 'วัคซีนโควิด 19' ให้แก่ท่านตามที่ได้ทำการนัดหมายไว้ แต่ขณะนี้วัคซีนโควิด 19 มีจำนวนไม่เพียนงพอที่จะจัดสรรมาให้กับทางโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องเลื่อนการนัดหมายของท่านโดยไม่มีกำหนด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดตามผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ค : mccormick hospital

อัปเดตประกาศโรงพยาบาล "เลื่อนฉีดวัคซีน" รวมข้อมูลทุกจังหวัด คลิกเลย

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64 ประกาศเรื่องการจัดสรร 'วัคซีนโควิด 19' โดยระบุว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายวัคซีนของภาครัฐ ทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนและวันที่ ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ได้รับการจัดสรร “วัคซีนหลัก” (ซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า) เพื่อให้บริการอีกต่อไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไว้แล้ว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด