รพ.รามคำแหง ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด คนที่ลงทะเบียนไว้ 7-13 มิ.ย.

05 มิ.ย. 2564 เวลา 4:22 น. 8

รพ.รามคำแหง ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เหตุไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนครบตามจำนวน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 7-13 มิ.ย. ให้รอข้อความแจ้งการนัดหมายครั้งใหม่

วันที่ 5 มิ.ย. 2564 เพจเฟซบุ๊ก "โรงพยาบาลรามคำแหง Ramkhamhaeng Hospital" ออกประกาศเรื่องการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากภาครัฐ โดยข้อความระบุว่า เรียน ท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้กับโรงพยาบาลรามคำแหง วันที่ 7-13 มิถุนายน

โรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว และยังคงยืนยันให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ท่านตามที่ได้ทำการนัดหมายไว้

แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายวัคซีนของภาครัฐ และวัคซีนมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนครบตามจำนวนที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องทำการจัดระบบการให้บริการฉีดวัคซีนของท่านใหม่ให้สอดคล้องกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์

ทั้งนี้ท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 7-13 มิถุนายน โปรดรอข้อความการยืนยันการนัดหมายของท่านอีกครั้ง ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนสำหรับสัปดาห์แรกในคืนวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน เราจะรีบดำเนินการส่ง SMS ให้ท่านทราบทันที โปรดรอการติดต่อจากทางโรงพยาบาล

เพื่อสงวนคู่สายสำหรับการให้บริการผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน ขอความกรุณางดโทรเข้ามาสอบถาม โปรดติดตามข่าวสารทางช่องทางหลักเท่านั้น

สำหรับท่านที่จองการฉีดวัคซีนในสัปดาห์ถัดไป โปรดรอความชัดเจนในการได้รับการจัดสรรจำนวนวัคซีนในรอบถัดไปเช่นกัน

ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาลและเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกท่านรอติดตามประกาศจากช่องทางหลักของโรงพยาบาล หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางโรงพยาบาลจะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที

รพ.รามคำแหง ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด คนที่ลงทะเบียนไว้ 7-13 มิ.ย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด