Spring News

ม.รังสิต ประกาศ วัคซีนไม่พอ คนที่จองฉีด แอสตร้าเซนเนก้า ได้ฉีด ซิโนแวค แทน

06 มิ.ย. 2564 เวลา 6:17 น.

ม.รังสิต ประกาศ วัคซีนโควิดไม่พอ ผู้ที่จองคิว 8-12 มิ.ย. ฉีด "วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า" ได้ฉีด "วัคซีนซิโนแวค" แทน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก Rangsit University ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิต ออกประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน แจ้งเปลี่ยนแปลงวัคซีนที่จะฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้ในวันที่ 8-12 มิถุนายน จากเดิมจะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นวัคซีนซิโนแวค เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอ 

โดยทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าไว้ว่า เรียน ท่านผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยรังสิตในช่วงวันที่ 7-30 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยยืนยันให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ท่านตามที่ได้นัดหมายไว้

แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบกระจายวัคซีน ทำให้มีจำนวนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการฉีดวัคซีนใหม่ ให้สอดคล้องกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา โดย

1. ท่านที่จองคิววันที่ 7 มิถุนายน ท่านยังคงสามารถรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้ตามเดิม

2. ท่านที่จองคิวระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้าเป็นซิโนแวค หากท่านสมัครใจรับวัคซีนซิโนแวค สามารถเข้ารับบริการได้ตามนัดหมายเดิมของท่าน แต่หากประสงค์จะรอรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ขอให้รอต่อไปก่อน มหาวิทยาลัยจะจัดสรรคิวให้กับท่านโดยเร็วที่สุด

3. ท่านที่จองคิวระหว่างวันที่ 13-30 มิถุนายน โปรดรอการแจ้งยืนยันข้อมูลเพื่อนัดหมายในโอกาสต่อไป ขอให้ติดตามประกาศจากเว็บไซต์หรือแฟนเพจของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยใกล้ชิด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต เปลี่ยนวัคซีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด