svasdssvasds

วางแผน ‘ลดหย่อนภาษี’ ด้วยประกันสุขภาพ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

วางแผน ‘ลดหย่อนภาษี’ ด้วยประกันสุขภาพ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเราจะต้องยื่นภาษีภ.ง.ด. 90-91 ของปีภาษี 2563 ก่อน30 มิถุนายน 2564 หลายคนกำลังหาวิธีลดหย่อนภาษีอยู่ด้วยการซื้อประกันสุขภาพ วันนี้จะพามารู้จักประกันสุขภาพที่ลดหย่อนภาษีได้จะต้องมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข อย่างไรบ้าง

ใกล้หมดเวลายื่นภาษีภ.ง.ด. 90-91 ปี2563 แล้ว

เป็นประจำทุกปีผู้ที่มีรายได้จะต้องเสียภาษีเข้ารัฐ แต่...ปี2564 ต้องเจอกับโควิด-19 ทำให้รายได้ของผู้คนลดลง จึงทำให้กรมสรรพากรขยายเวลายื่นภาษีภ.ง.ด. 90-91 ของปีภาษี 2563 จาก3 1 มีนาคม 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564 โดยการขยายเวลายื่นภาษีเฉพาะยื่นผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการขยายเวลายื่นแบบภาษีอื่นๆ ผ่านออนไลน์ ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1-3 และ ภ.ง.ด.53 ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564

ประกันสุขภาพคือหนึ่งตัวช่วยลดหย่อนภาษี

ว่าด้วยเรื่องของการยื่นภาษี อีกไม่กี่วันก็จะหมดเวลายื่นภาษีภ.ง.ด. 90-91 แล้ว เชื่อว่าหลายคนกำลังวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อจะให้ตัวเองเสียภาษีน้อยที่สุด หรือบางคนก็ขอคืนภาษีเนื่องจากมีอะไรมาลดหย่อนมากมาย สำหรับคนที่จะขอคืนภาษีถ้าได้ก็ถือว่าได้ค่าขนมไปเบา ๆ นำเงินไปหมุนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไป แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่กำลังหาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีอยู่ หนึ่งในวิธีที่ฮอตฮิต คือ การซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี แต่อย่างไรก็ตามประกันชีวิตแต่ละตัวก็จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย การคุ้มครอง และรายละเอียดการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ซื้อประกันจะต้องศึกษารายละเอียดให้ดี

วันนี้ #SPRiNG  จะพามารู้จักว่าการซื้อประกันสุขภาพประเภทไหนจะเข้าเงื่อนไขที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้โดยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้จะต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

พาส่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกันลดหย่อนภาษี

-ต้องประกันเอาไว้กับผู้รับประกันที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในไทย

- ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

-ประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ การแตกหักของกระดูก

-ประกันภัยโรคร้ายแรง

-ประกันภัยการดูแลระยะยาว

การซื้อประกันสุขภาพช่วยลดหย่อนภาษีได้ การซื้อประกันสุขภาพช่วยลดหย่อนภาษีได้

ประกันโควิด-19 บางตัวก็ลดหย่อนภาษีได้

ส่วนคำถามสุดฮอตประกันภัยโควิด-19 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไหม คำตอบคือรูปแบบประกันภัยโควิด-19 เข้าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็นประกันสุขภาพและสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในตลาดบ้านเรามีรูปแบบประกันทางเลือกค่อนข้างหลากหลายสำหรับประกันโควิด-19ในประเทศไทยมีให้เลือกทั้งแบบให้ค่ารักษาพยาบาลและคุ้มครองหากผู้เอาประกันแพ้วัคซีนโควิด - 19

เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจทำประกันสุขภาพจึงต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละสัญญาให้ครบพร้อมทั้งต้องบอกข้อมูลตามความจริง ต้องไม่ลืมแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพต่อบริษัทประกันที่ได้ซื้อประกันสุขภาพไว้ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

วางแผน ‘ลดหย่อนภาษี’ ด้วยประกันสุขภาพ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

 

related