Spring News

เปิดแล้ว “ตลาดจ.นนทบุรี” หลักถูกปิด เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19

08 มิ.ย. 2564 เวลา 7:12 น.

หลังมีคำสั่งจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มีการสั่งปิดตลาดชั่วคราว วันนี้ 8 มิ.ย 64 ได้มีการ “เปิดตลาดนนทบุรี” ซึ่งมีแค่ "ตลาดสดสมบัติ" ที่ยังปิดต่อ เนื่องจากยังทำความสะอาดไม่เรียบร้อย

     วันที่ 8 มิถุนายน 2564 หลังจากที่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 1440/2564 ได้มีการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสดสมบัติ และอาคารพาณิชย์โดยรอบ เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 64 ที่ผ่านมา ได้ตรวจพบมีผู้ติดเชื้อโควิด ในตลาดทั้ง 2 แห่ง จำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งปิดเป็นการชั่วคราว โดยในวันที่ 7 ม.ย 64 ที่ผ่านได้มาได้ครบกำหนดแล้ว

ทางจังหวัดนนทบุรีได้มีการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี มีมติให้ผ่อนผันการสั่งปิดตลาดเป็นการชั่วคราว โดยอนุญาตให้เปิดตลาดทำการค้าขายเป็นการชั่วคราว และได้กำหนดพื้นที่ที่อนุญาตให้เปิดจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ได้แก่ บริเวณอาคารพาณิชย์และแผงลอยตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ถนนพิบูลย์สงคราม และถนนประชาราษฎร์ ซึ่งมีข้อกำหนดว่าร้านค้าจะต้องเก็บแผงจำหน่ายสินค้าหลังเลิกขายสินค้า และดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง หากร้านใดไม่ปฏิบัติตามจังหวัดนนทบุรีอาจมีคำสั่งปิดเป็นการชั่วคราวอีกได้

ซึ่งในวันนี้ 8 มิ. 64 ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี  และอาคารพาณิชย์โดยรอบ กลับมาเปิดอีกครั้ง เว้นแต่ตลาดสดสมบัติ ที่ยังคงปิดต่อไป เนื่องจากยังทำความสะอาดไปเรียบร้อย โดยบรรยากาศภายในตลาดประชาชนทั่วไปยังคงมาใช้บริการน้อย บางส่วนยังไม่รู้ว่าตลาดเปิด และยังคงหวั่นกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด