Spring News

นนทบุรี ประกาศแล้ว วันนี้ให้นั่งกินในร้านได้ รวมกลุ่มได้ 20 คน

17 พ.ค. 2564 เวลา 3:00 น.

นนทบุรี ประกาศแล้ว วันนี้ให้นั่งกินในร้านอาหารได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. จำกัดจำนวนผู้นั่งไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่นั่งปกติ และรวมกลุ่มได้ 20 คน แต่ยังปิดสถานที่เท่าเดิม

วันที่ 17 พ.ค. 2564 ทางเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ระบุว่า ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 7 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ปิดสถานที่ 24 ประเภท (เท่าเดิม)
- ยังใช้มาตรการตามคำสั่งปิดสถานที่ ฉบับที่ 39
- ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน (จากเดิมห้ามเกิน 10 คน)

ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- นั่งในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
- ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น.
- จำกัดจำนวนผู้นั่งไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่นั่งปกติ
- เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ที่นั่ง ทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร
- ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
- จัดให้มีมาตรการตามที่กำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
ยังคงใช้ควบคู่กับคำสั่งปิดสถานที่ ฉบับที่ 39, 40 และ41

นนทบุรี ประกาศแล้ว วันนี้ให้นั่งกินในร้านได้ รวมกลุ่มได้ 20 คน

นนทบุรี ประกาศแล้ว วันนี้ให้นั่งกินในร้านได้ รวมกลุ่มได้ 20 คน

นนทบุรี ประกาศแล้ว วันนี้ให้นั่งกินในร้านได้ รวมกลุ่มได้ 20 คน

นนทบุรี ประกาศแล้ว วันนี้ให้นั่งกินในร้านได้ รวมกลุ่มได้ 20 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด