svasdssvasds

วันมหาสมุทรโลก รู้หรือไม่? ทะเลสำคัญแค่ไหนกับ...เศรษฐกิจไทย

วันมหาสมุทรโลก รู้หรือไม่? ทะเลสำคัญแค่ไหนกับ...เศรษฐกิจไทย

วันนี้ตรงกับวันมหาสมุทรโลก คุณรู้หรือไม่ว่า ทะเล คือ เส้นทางการคมนาคมที่สำคัญของไทยมาก นอกจากนี้ยังสำคัญต่อการส่งออก ประมง รวมถึงระบบนิเวศอื่น ๆ ที่จะเป็นวัตถุดิบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ทะเลมีความสำคัญกับเศรษฐกิจมาก

วันนี้ 8 มิถุนายน เป็นวันมหาสมุทรโลก หรือหลายคนเรียกติดปากว่าวันทะเลโลก ไหน ๆ ก็พูดเรื่องทะเลแล้ว รู้หรือไม่ว่า ? ทะเลมีความสำคัญอย่างมากกับเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ถ้าไม่มีทะเลเศรษฐกิจไทยจะเดินได้ลำบากมาก แต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าทะเลจะมีความสำคัญมากกับเศรษฐกิจ แต่การที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วก็เป็นตัวทำร้ายทะเลได้เช่นกัน เพราะคือตัวการก่อมลพิษทางทะเล ทำให้ทุกวันนี้ระบบนิเวศทางทะเลถูกทำลายไปมาก

โดยในวันนี้ วันมหาสมุทรโลก #SPRiNG จะพามาดูว่าทะเลมีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจ การค้า ด้านใดบ้าง แต่ก่อนจะไปดูเรื่องเศรษฐกิจจะพาไปดูเรื่องมลพิษทางทะเลก่อนเพราะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังรณรงค์ และเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิด  โดยข้อมูลจาก conservation องค์กรที่ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เผยว่า คนไทยสร้างขยะต่อปีประมาณ 27 ล้านตัน

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าตัวเลขปริมาณพลาสติกที่คนเราทิ้งลงทะเลในแต่ละปีนั้นสูงถึง 7.9 พันล้านกิโลกรัม หรือเท่ากับน้ำหนักของวาฬสีน้ำเงิน 57,000 ตัว ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป มีการคาดการณ์กันว่า อีกไม่เกิน 30 ปีต่อจากนี้ หรือปี ค.ศ. 2050 ปริมาณพลาสติกจะมากกว่าปลาในมหาสมุทรรวมกันเสียอีก

ทะเลไทยยังสวยงามรอนักท่องเที่ยว ทะเลไทยยังสวยงามรอนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้มีรายงานระบุว่า ขยะพลาสติกในทะเลส่วนใหญ่นั้นมาจาก จีน และอินโดนีเซียมากกว่าแหล่งอื่น โดยรวมกันแล้วคิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณพลาสติกทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ในข้อมูลชุดดังกล่าวยังระบุด้วยว่า กว่า 80 % ของมลพิษพลาสติกทั้งหมด มาจาก 20 ประเทศในโลกเท่านั้น และหนึ่งในนั้นก็คือ สหรัฐอเมริกา ทั้งหมดคือปัญหามลพิษทางทะเล จะเห็นได้ว่าทะเลกำลังเกิดปัญหาขึ้นมากมาย แต่ในแง่ของประโยชน์ทางเศรษฐกิจทะเลมีประโยชน์ภาคธุรกิจ ผู้คนแน่นอน ตามรายละเอียดดังนี้

-อุตสาหกรรมประมง

-ขนส่ง โลจิสติกส์

-ท่าเรือ ส่งออก

-ท่องเที่ยวทางทะเล

-แหล่งขุดเจาะน้ำมัน พลังงาน

-ระบบนิเวศ

วันมหาสมุทรโลก รู้หรือไม่? ทะเลสำคัญแค่ไหนกับ...เศรษฐกิจไทย จากที่กล่าวมาเบื้องต้นในแต่ละหัวข้อสามารถอธิบายได้ดังนี้ ประเด็นแรกทำเลสำคัญยังไงกับเศรษฐกิจไทย คือ เรื่องระบบนิเวศ เพราะทะเล คือแหล่งผลิตหรือทำให้ระบบนิเวศหลายอย่างให้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร หรือสินค้าต่าง ๆ ต่อมา คือ ทะเลคือแหล่งผลิตอาหารทะเลช่วยให้อุตสาหกรรมประมงเติบโตไปได้สร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ไม่เพียงเท่านี้ทะเลยังสำคัญกับการขนส่ง โลจิสติกส์ สินค้า เป็นท่าเรือเพื่อส่งออก คมนาคมสัญจรต่าง ๆ

นอกจากนี้ทะเลยังสำคัญกับเศรษฐกิจไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งทะเลไทยสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีหนึ่งหลายล้านล้านบาท ประการสุดท้ายคือในทะเลเป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมัน แหล่งพลังงานที่สำคัญ ๆ หลายอย่างที่มนุษย์ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และดำรงชีวิต และเชื่อว่าทะเลยังมีประโยชน์อีกมากมากมายกับเศรษฐกิจ ในวันนี้วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก เราไม่ควรทิ้งขยะลงทะเล

related