ผู้ซื้อประกันควรรู้ เกณฑ์ใหม่คปภ. คุมเข้มคนขายประกัน มีอะไรบ้าง ?

11 มิ.ย. 2564 เวลา 9:07 น. 72

การมีประกันเป็นสิ่งที่ดี ทั้งประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันเพื่อการลงทุน ประกันอื่น ๆ อีกมากมายล้วนเป็นสิ่งที่ดีกับท่าน และคนที่รัก แต่ในกระบวนการซื้อประกัน อาจต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างจนมีการกระทบกระทั่งกัน ล่าสุด คปภ. เตรียมออกกฎใหม่ พาไปส่องรายละเอียด

เตรียมออกกฎเหล็กคุมคนขายประกัน

เคยไหมเวลาตัวแทนขายประกันโทรมาในตอนที่เรากำลังนอน หรือทำงาน ทำธุระอยู่ เรามักจะมีอารมณ์หงุดหงิดบ้าง พูดไม่ดีใส่เขาบ้าง แต่บางครั้งก็เข้าใจว่านั่นคือการทำงานของเขา หรือบางทีหลายคนถูกคนขายประกันโทรจิกเช้า โทรจิกเย็น บางทีก็ของขึ้นเหมือนกันถึงเจอแบบนี้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จารการเจรจาซื้อขายประกัน ดังนั้นจึงมีหน่วยงานที่เข้ามาดูเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ล่าสุด คปภ. เตรียมออกประกาศตีกรอบเสนอขายประกันใหม่ และจะมีการขอรับฟังความเห็นผู้ประกอบธุรกิจประกันสิ้นเดือน มิ.ย.2564 นี้ เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจาก นายจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ได้ยกร่างประกาศใหม่สำหรับแนวทางปฏิบัติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทน นายหน้า และธนาคาร พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมจากประกาศเสนอขายฉบับใหญ่เดิมที่ยังเป็นเรื่องหลักการเป็นส่วนใหญ่

ผู้ซื้อประกันควรรู้ เกณฑ์ใหม่คปภ. คุมเข้มคนขายประกัน มีอะไรบ้าง ? การซื้อประกันไว้ทำให้เราอุ่นใจ

ทั้งนี้เนื่องจากประกาศเดิมอาจจะมีถ้อยคำบางอย่างที่มีความยืดหยุ่นให้ธุรกิจไปปฏิบัติ แต่บางเรื่องภาคธุรกิจยังมองเห็นไม่ตรงกันว่า ควรจะกำหนดไปในทิศทางไหน เพราะฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนและผู้เอาประกันได้รับบริการอย่างเป็นธรรม คปภ.จึงยกร่างแนวปฏิบัติใหม่ แล้วเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคธุรกิจ

พาส่องเกณฑ์ใหม่มีอะไรบ้าง ?

วันนี้ #SPRiNG จะสรุปให้คนซื้อประกันควรรู้เกณฑ์ใหม่ที่ คปภ.จะคุมเข้มคนขายประกันว่ามีอะไรบ้าง ? รู้เพื่อให้รู้ว่าคนขายประกันจะทำแบบนี้กับเราไม่ได้ หรือรู้เพื่อไว้ป้องกันตัวเองตามรายละเอียดดังนี้

-ห้ามรบกวนลูกค้า ต้องขายวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. เว้นแต่นัดล่วงหน้า หรือลูกค้ายินยอม

-ห้ามใช้ถ้อยคำดูหมิ่น ข่มขู่ ไม่สุภาพ

-ให้วิธีเห็นชอบตามกฎหมายยืนยันลูกค้าประสงค์ทำประกัน

-ให้ใช้คำว่าชำระเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง ห้ามใช้คำว่าฝาก หรือฝากเงิน

ส่องเกณฑ์คุมเข้มคนขายประกัน

-หากเสนอขายร่วมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แจ้งค่าเบี้ยประกันแยกออกเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

-ปลดล็อกขายประกันยูนิตลิงก์ผ่าน digital nonface to face

-หากเสนอขายที่ระบุว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” ต้องเปิดเผยชัดเจนว่าหากมีการแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยต้องระบุเพิ่มด้วย

-โฆษณาผ่านสื่อที่ใช้ข้อความ ภาพ ให้มีการระบุคำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครอง เงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

 -หากลูกค้าไม่ประสงค์ซื้อ ต้องผ่านไปไม่น้อย 6 เดือน นับจากวันที่ถูกปฏิเสธถึงจะเสนอขายใหม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด