Spring News

SONP ผนึกกำลังข่าวออนไลน์ ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสู้โควิด-19

12 มิ.ย. 2564 เวลา 5:55 น.

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด โควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติเมื่อใด หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการพิเศษ “ผนึกกำลังข่าวออนไลน์สู้ภัยโควิด” (SaveThai2021)

จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการพิเศษ “ผนึกกำลังข่าวออนไลน์สู้ภัยโควิด” (SaveThai2021)  โดยมติที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เห็นชอบให้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่จะร่วมมือกันผลิตข่าวสาร นำเสนออย่างครบถ้วนรอบด้านและทั่วถึง เพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้มากที่สุด โดยวิธีการดำเนินงานจะมีกองบรรณาธิการร่วมจากบุคลากรในสื่อออนไลน์ที่เป็นสมาชิกสมาคม หากมีประเด็นที่เป็นที่สงสัยของประชาชนก็จะได้นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นคำตอบให้แก่ประชาชนต่อไป

snop

สำหรับช่องทางการนำเสนอนั้น จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบหน้าเว็บรวมข่าวโควิดโดยมี 3 ส่วนดังนี้

1. ข่าวล่าสุดจากทุกสำนักที่ส่งฟีดเข้ามา

2. ตัวเลข ผู้ติดเชื้อในอาเซียน รวมถึง ข้อมูลการฉีดได้รับวัคซีนของประชาชน โดยการอัพเดทรายวัน

3. อัพเดทข่าวใหม่ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผลิตโดยกองบรรณาธิการร่วมของโครงการ

snop

สำหรับเป้าหมายของโครงการนี้ เล็งเห็นว่าในภาวะวิกฤตที่ประชาชนและผู้ติดเชื้อโควิดมีความกังวลใจ สับสน หวาดกลัว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากที่สุด โดยการผนึกกำลังของสำนักข่าวออนไลน์ ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือของสื่อออนไลน์ชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย ไทยรัฐออนไลน์, PPTV, สปริงนิวส์, ThaiPBS, เดลินิวส์, สงขลาโฟกัส, สยามรัฐ , หมากแข้งออนไลน์ อุดรธานี,TNN Online , AmarinTV, MGR Online, New Online, ฐานเศรษฐกิจ ,สำนักข่าวอิศรา, อสมท, SMM Sport, Siam Sport, มติชน ,workpoint Today,ไทยโพสต์, Bright Today, เชียงใหม่นิวส์ และกรุงเทพธุรกิจ เพื่อร่วมกันผลิตข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยการใช้ Social Media Facebook ซึ่งเข้าถึงคนไทยได้มากที่สุด โดยผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ รวมถึง เว็บสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ https://covid19.sonp.or.th

โครงการพิเศษ “ผนึกกำลังข่าวออนไลน์สู้ภัยโควิด” (SaveThai2021) ขอเป็นพลังร่วมในยามที่ทุกฝ่ายต่างต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดโควิด-19 โดยพร้อมที่จะผนึกกำลังผลิตคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและขอเป็นกำลังใจให้คนไทยและประเทศก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด