Spring News

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น.

13 มิ.ย. 2564 เวลา 16:13 น.

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. คลิกที่นี่ รับสิทธิเงิน 3,000 บาท วิธีการยืนยันตัวตน เงื่อนไขการรับเงิน ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น.

www.คนละครึ่ง.com ข้อมูลโครงการคนละครึ่ง : เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

- รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

- จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

- ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

- ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น.

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียน รับสิทธิสำหรับประชาชน กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนประจำวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. รับสิทธิผ่านการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

- ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

- การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

- ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

1. www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน 
ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

3. ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย
(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5. เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด