Spring News

ม.33 เรารักกัน โอนเพิ่ม 2,000 เช็คสิทธิ์ เงินเข้าวันไหน

11 พ.ค. 2564 เวลา 8:56 น. 10

โครงการ ม.33 เรารักกัน เตรียมจ่ายเงินเยียวยาเพิ่ม 2,000 บาท แบ่งเป็นการโอนครั้งละ 1,000 บาท สามารถเช็คสิทธิ์การลงทะเบียน ตรวจสอบรายละเอียด และวันโอนจ่ายรอบแรกได้ดังนี้

ม.33 เรารักกัน โอนเพิ่ม 2,000 เช็คสิทธิ์ เงินเข้าวันไหน

มติครม.เห็นชอบจ่ายเพิ่มเงินโครงการ เราชนะ และ ม.33เรารักกัน เยียวยาโควิดรอบใหม่จำนวน 2,000 บาท วงเงินรวมทั้งหมด 8.5 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคน และโครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท

เราชนะ รอบใหม่เยียวยา 2,000 บาท เงินเข้าวันไหน

สำหรับการโอนจ่ายเงิน ม.33 เรารักกัน จะเริ่มโอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำหรับการจ่ายเงิน ม.33 เรารักกัน รอบใหม่ 2,000 บาท เป็นการเติมเงินจากผู้รับสิทธิโครงการรอบก่อนหน้านี้ สามารถเช็คสิทธิ์ของท่านได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com

 

เช็คสิทธิ์ ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด