นนทบุรี พบ ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 138 ราย เฉพาะคลัสเตอร์แคมป์คนงาน 42 ราย

17 มิ.ย. 2564 เวลา 10:43 น. 2

"นนทบุรี" รายงานพบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 138 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ แคมป์ก่อสร้าง สถานที่ทำงาน ครอบครัว และ ตลาด แบ่งเป็น มีอาการ 41 ราย คิดเป็น 30 % ไม่มีอาการ 97 ราย คิดเป็น 70 %

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี พื้นที่สีแดงโควิด สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 138 ราย (แคมป์ก่อสร้าง 42 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : แคมป์ก่อสร้าง สถานที่ทำงาน ครอบครัว และ ตลาด เพศหญิง 65 ราย เพศชาย 73 ราย ต่างชาติ 25 ราย (พม่า 12 ราย ลาว 3 ราย และกัมพูชา 10 ราย)  มีอาการ 41 ราย คิดเป็น 30 % ไม่มีอาการ 97 ราย คิดเป็น 70 %

ภูมิลำเนา

อำเภอปากเกร็ด 60 ราย

อำเภอเมือง 37 ราย

อำเภอบางบัวทอง 13 ราย

อำเภอบางใหญ่ 13 ราย

อำเภอบางกรวย 7 ราย

อำเภอไทรน้อย 4 ราย 

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  จำนวน  96  ราย 

สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว  34 ราย

สัมผัสผู้ติดเชื้อเพื่อน/ที่ทำงาน 62 ราย

เชิงรุก 42 ราย แคมป์ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด 3 แห่ง (แคมป์แห่งเดิม)

เชิงรับ 96 ราย

- ค้าขาย 11 ราย (ที่บ้าน 3 ราย, ปากคลองตลาด, ตลาดสำเพ็ง, ตลาดสำเพ็ง,ตลาดคลองเตย แห่งละ 1 ราย)

- บุคลากรสาธารณสุข 2 ราย (พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย , ผู้ช่วยพยาบาล 1 ราย)

- รับจ้างและพนักงานบริษัท 16 ราย

- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 ราย (กรมพลาธิการทหารบก 1 ราย, อื่น ๆ 1 ราย)

- พระ 1 รูป

138 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด