ผวา! "ปทุมธานี" พบผู้ป่วยโควิด-19 “สายพันธุ์อินเดีย” 28 ราย กักตัวผู้สัมผัส

18 มิ.ย. 2564 เวลา 2:37 น. 6

สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ยอมรับมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) 28 ราย โดยให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวและตรวจหาเชื้อทุกราย และยังได้มีการค้นหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ชี้แจง การพบเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า(อินเดีย) ในประเทศไทยจากการแถลงข่าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบเพิ่มอีก 137 ราย และเป็น จ.ปทุมธานี 28 รายจริง โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมด ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และทางสำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและควบคุมป้องกันโรค ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้เข้ารับการกักตัวและตรวจหาเชื้อทุกราย และยังได้มีการค้นหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย

โควิดปทุมธานี

 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ (16 มิ.ย.64) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แถลง ว่า จากการตรวจสอบสายพันธุ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่พบในประเทศไทย จากตัวอย่างเชื้อที่ส่งเข้าไปยังกรมวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - วันที่ 13 มิถุนายน จำนวน 5,055 ตัวอย่าง พบว่า

- ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อัลฟ่า (อังกฤษ) 4,528 ราย คิดเป็น ร้อยละ 89.6 

- สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) 496 คน (เพิ่มขึ้นจากที่แถลงก่อนหน้านี้ 137 ราย)

โดยพื้นที่ที่พบสายพันธุ์เดลต้าในประเทศไทย กระจาย 14 จังหวัด มากที่สุด ได้แก่

1.  กรุงเทพมหานคร สะสม 404 ราย โดยเป็นรายใหม่ 86 ราย และยังพบ 10 ราย ในโรงพยาบาล (รพ.) กลางกรุงเทพฯ 3-4 แห่ง อัตราการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็น ร้อยละ 9.8 

2. จ.ปทุมธานี 28 ราย

3. จ.นครนายก 8 ราย 

4. จ.สกลนคร 3 ราย 

5. จ.พะเยา 2 ราย 

6. จ.อุบลราชธานี 2 ราย 

7. จ.เชียงราย จ.เพชรบูรณ์ จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.เลย และ จ.บุรีรัมย์ จังหวัดละ 1 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด