หมอยง ประกาศ รับอาสาสมัครฉีดวัคซีน 2 เข็มต่างยี่ห้อกัน ก่อนฉีดจริงให้ปชช.

18 มิ.ย. 2564 เวลา 5:18 น. 1

นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ ประกาศ รับอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (COVID-19) 2 เข็มแตกต่างกัน โดยอาสาสมัครจะได้รับวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่ 2 คนละยี่ห้อคือ “ซิโนแวค และ แอสตร้าเซนเนก้า” เพื่อทำการศึกษาก่อนว่าฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อกันนั้นสามารถทำได้หรือไม่

18 มิ.ย 64 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ต้องการอาสาสมัครรับวัคซีน โควิด-19 สลับชนิดกัน ในปัจจุบันการให้วัคซีนโควิด-19 ยังแนะนำให้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งเข็ม ที่ 1 และ 2  ด้วยเหตุผล บางคนฉีดแข็มแรกแล้วแพ้ จำเป็นต้องฉีดเข็มที่สองต่าง ชนิดกัน เช่น เข็มแรกฉีด Sinovac เข็มที่สองฉีดเป็น AstraZeneca 
การให้วัคซีน 2 เข็ม ต่างชนิดกัน จะเป็นประโยชน์ ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลน และต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุดไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่ 2 และเมื่อมีวัคซีนเข็มที่ 2 อาจจะใช้ต่างชนิดกันได้
ดังนั้นการสลับเปลี่ยนวัคซีนจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด ก่อนที่จะนำไปใช้จริง โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการนี้จึงจะขอรับสมัครอาสาสมัคร
มารับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน 
โดยกลุ่มแรกจะฉีด เข็มที่ 1 เป็น  ซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 2 เป็น  แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
และอีกกลุ่มจะฉีดเข็มที่ 1 เป็น  แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  เข็มที่ 2 เป็น ซิโนแวค (Sinovac)

และจะมีการบันทึกอาการข้างเคียงของวัคซีน และตรวจวัดภูมิต้านทานเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการก่อนนำไปใช้จริง ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัคร มีคุณสมบัติดังนี้

1.อายุครบ 18 ปี
2.อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑล และสะดวกเดินทางมารับวัคซีนและเจาะเลือดตามนัด(ในเวลาราชการ)
3.ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อน
4.ไม่เคยได้รับวัคซีน COVID-19 มาก่อน
5.ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้หรือเคยแพ้ส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
6.อาสาสมัคร สมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
7.ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่ต้องนอนโรงพยาบาล
8.ไม่กินยากดภูมิต้านทาน
9.ไม่มีประวัติโรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากการติดเชื้อHIV หรือเป็นมาแต่กำเนิด

ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPULgx0Y1GrocVwEvposj4nf3NKSdOaA6i4XjoQP9TtyMTXQ/viewform?usp=pp_url

ศูนย์เชี่ยวชาญต้านไวรัสวิทยาคลีนิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-256-5324และ 02-256-4909

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด