บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น มอบอาหารจากร้าน อ.มัลลิการ์ 200 กล่อง-เสื้อ Body Glove 600 ตัว ให้รพ.เวชการุณย์รัศมิ์

18 มิ.ย. 2564 เวลา 5:47 น. 9

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อ Body Glove 600 ตัว และอาหารกล่องจากร้าน อ.มัลลิการ์ 200 กล่อง ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อกู้ Covid-19

 รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ทีมบริหาร คุณจูเลียส เจริญสุข ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ และ ดร.ดลนภา ธรรมวัฒนะ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด ร่วมกับ คุณชยพล และ คุณสุจิรา หลีระพันธ์ มอบเสื้อ Body Glove 600 ตัว และอาหารกล่องจากร้าน อ.มัลลิการ์ 200 กล่อง ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อกู้ Covid-19

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น มอบอาหารจากร้าน อ.มัลลิการ์ 200 กล่อง-เสื้อ Body Glove 600 ตัว ให้รพ.เวชการุณย์รัศมิ์

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น มอบอาหารจากร้าน อ.มัลลิการ์ 200 กล่อง-เสื้อ Body Glove 600 ตัว ให้รพ.เวชการุณย์รัศมิ์

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น มอบอาหารจากร้าน อ.มัลลิการ์ 200 กล่อง-เสื้อ Body Glove 600 ตัว ให้รพ.เวชการุณย์รัศมิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด