เพจดัง เปิดข้อกฏหมาย เครื่องเล่นชนิดมีล้อ หลังพ่อค้าสเก็ตบอร์ดโดนจับ

19 มิ.ย. 2564 เวลา 9:34 น. 137

เพจดัง เปิดข้อกฏหมาย เกี่ยวกับ“เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน” หลังมีดราม่า พ่อค้าขายสเก็ตบอร์ดโดนจับ เผยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี และผู้เล่นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทุกครั้ง

จากกรณีที่มีพ่อค้าขายสเก็ตบอร์ดโดนเจ้าหน้าที่จับพร้อมยึดของกลางเพราะเป็นสินค้าควบคุม ล่าสุดเพจ Drama-addict ได้ออกมาโพสต์ถึงข้อกฏหมาย เกี่ยวกับ“เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน” โดยระบุว่า...

“เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้เพื่อการกีฬาหรือสำหรับเล่นหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำให้ร่างกายเคลื่อนที่ โดยต้องมีองค์ประกอบคือ ล้อหมุน และส่วนที่ใช้ยึดติด หรือประสานกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น รองเท้าสเก็ตชนิดมีล้อ, โรลเลอร์สเก็ต, โรลเลอร์เบลด, สเก็ตบอร์ด และรถสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็ก

ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑ และให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย

(๑) ข้อแนะนำในการใช้ ต้องระบุดังต่อไปนี้

(ก) ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๔ ปี

(ข) การเล่นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทุกครั้ง ประกอบด้วยหมวกนิรภัย สนับข้อมือ สนับศอก สนับเข่า

(ค) ผู้เริ่มฝึกหัดใช้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

(ง) ต้องเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเล่นโดยเฉพาะ

(๒) คำเตือน ต้องระบุว่า “ถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต”

ข้อความที่เป็น “คำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า ๓ มิลลิเมตร และติดไว้ที่ตัวสินค้า

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด