"ศรีสุวรรณ" บุก สตง. ชี้ อปท. 16 แห่ง จัดซื้อเสาไฟฟ้าแพงเกินจริง

24 มิ.ย. 2564 เวลา 6:54 น. 23

นายศรีสุวรรณ จรรยา เดินทางยื่นคำร้องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) อยากให้ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรม พร้อมเผย อปท.จำนวน 16 แห่ง ที่ใช้งบจัดซื้อแพงเกินจริง

24 มิ.ย. 64 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)เพื่อให้ สตง.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน จากกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หลายแห่งทั่วประเทศ สนุกสนานกับการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมในราคาที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าแพงเกินจริง

โดยการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เชื่อว่าเป็นการอาศัยช่องว่างของระเบียบของกรมบัญชีกลาง หรือไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานคุรุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงทำให้ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ อาศัยช่องว่างดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่คำนึงว่าจะขัดต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2561 ประกอบและกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้ออ้างว่าที่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 แล้วก็ตาม แต่ต้องคำนึงด้วยว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินดังกล่าวมีความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายของ สตง.หรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย สตง.มีอำนาจลงโทษทางปกครอง และส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.พิจารณาลงโทษทางอาญาต่อไปได้

"วันนี้สมาคมฯนำรายชื่อและข้อมูล อปท.จำนวน 16 แห่งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีราคาแพง อาทิ

1.เสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ

 2.เสาไฟเครื่องบิน อบต.หนองปรือ

3.เสาไฟรูปช้าง ทต.วิเชียรยุรี

4.เสาไฟโซล่าเชลล์ อบต.ห้วยบง

 5.เสาไฟโชล่าเชลล์ อบต.สุโสะ

 6.เสาไฟฟ้ารูปเรือหงษ์ ทต.หันคา

7.เสาไฟฟ้ารูปแม่ค้าพายเรือ ทต.บางม่วง

8.เสาไฟฟ้าเรือสำเภาจีน ทต.เมืองสตูล

 9.เสาไฟฟ้ารูปกามเทพ ทต.ห้วยเหนียว

10.เสาไฟฟ้ารูปหงษ์ทอง ทต.ชนแดน

11.เสาไฟฟ้ารูปพระเจ้าตากสินมหาราช ทต.บ้านค่ายพัฒนา

12.เสาไฟฟ้่ารูปประภาคาร ทต.เมืองสัตหีบ

13.เสาไฟฟ้ากินรี ทต.เชิงเนิน

14.เสาไฟฟ้าสุริยะเทพ อบจ.นครศรีธรรมราช

15.เสาไฟฟ้ารูป 12 นักษัตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

16.เสาไฟฟ้ารูปปลาบึกเกาะเสา จ.เชียงราย เป็นต้น "

ซึ่งหลังจากนี้ สมาคมฯจะนำเสนอข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และรมว.กระทรวงมหาดไทย ใช้อำนาจตามกฎหมาย ในการออกมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและออกมาตรการที่เหมาะสมมาจำกัดการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด