Spring News

ไทยตั้งเป้า จัดหาวัคซีนหลัก กว่า 150 ล้านโดส มีวัคซีนอะไรบ้าง ?

04 ก.ค. 2564 เวลา 7:46 น. 2

ดูกันจะๆ วัคซีนหลัก ที่รัฐบาลจะจัดหามาฉีดให้คนไทย จำนวนกว่า 150 ล้านโดส ระหว่างปี 2564 - 2565 มีวัคซีนอะไรบ้าง โดย ศบค. เปิดเผยว่า ได้มีการเจรจากับบริษัทวัคซีนต่างๆ แล้ว 105.5 ล้านโดส

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยถึงแผนการจัดหาวัคซีน โดยแผนดังกล่าว ศบค. ได้เคยให้ข้อมูลไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่า จะหาวัคซีนหลัก จำนวนกว่า 150 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชน ในปีนี้และปีหน้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (อ่านข่าว : เปิดข้อมูล ศบค. ไทยมีแผนจัดซื้อวัคซีน “ซิโนแวค” รวม 47.5 ล้านโดส)

อันดับ 1 แอสตร้าเซนเนก้า  61 ล้านโดส

อันดับ 2 ซิโนแวค 47.5 ล้านโดส (ปี 2564 จำนวน 19.5 ล้านโดส ปี 2565 จำนวน 28 ล้านโดส)

อันดับ 3 ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส

อันดับ 4 จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 5 ล้านโดส

อันดับ 5 วัคซีนอื่นๆ 22 ล้านโดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตามแผนข้างต้น จะได้วัคซีนหลักหมายถึง วัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ประชาชนฉีดฟรี จำนวน 155.5 ล้านโดส และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นวัคซีนทางเลือก (เอกชน หรือองค์กรของรัฐ จัดหา) อาทิ วัคซีนซิโนฟาร์ม และโมเดอร์นา โดยได้มีการเจรจากับบริษัทวัคซีนต่างๆ แล้ว 105.5 ล้านโดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด