Spring News

31จังหวัด ยืนยัน รับผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวที่บ้านเกิด มีที่ไหนบ้าง?

04 ก.ค. 2564 เวลา 10:13 น. 143

เช็คเลย! 31จังหวัด ที่ประกาศยืนยันว่าสามารถรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาตัว กักกันตัวที่บ้านเกิดได้ จะมีจังหวัดไหนบ้าง สามารถเข้ามาดูสรุปข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อของแต่ละจังหวัดได้ที่นี่เลย

4 ก.ค.64 กระทรวงสาธารณะสุข ได้ออกมาประกาศ รายชื่อ 31 จังหวัด ที่ยืนยันรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถรักษาอาการที่บ้านเกิดได้ โดยมีรายชื่อจังหวัดและรายละเอียดการติดต่อประสานโรงพยาบาลประจำจังหวัดดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1.นครราชสีมา

พี่น้องชาวโคราชที่อยู่ต่างจังหวัดและป่วยด้วยโรคโควิด-19 หากมีความจำเป็นจะย้ายมารักษาตัวในพื้นที่โคราช สามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อประสาน โรงพยาบาลในพื้นที่ ได้ที่สายด่วน สสจ.นครราชสีมา 08-1265-5604, 06-5119-0188 (เวลา 08.30-20.30 น.) 0-4446-5010-4 ต่อ 440 (ในวันและเวลาราชการ) 

2.สระแก้ว

ยินดีรับคนสระแก้ว ที่ป่วยโควิด-19 จากจังหวัดอื่น กลับมารักษาที่บ้านเรา รับรักษาเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดสระแก้ว มีผลตรวจยืนยันติดเชื้อ COVID-19(ด้วยวิธี RT-PCR)โทรประสานงานมาก่อนล่วงหน้า ต้นทางไม่มีเตียงรักษา มีรถส่งต่อที่ถูกต้อง ปลอดภัย เตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอระหว่างการเดินทาง ห้ามแวะระหว่างเดินทาง ให้ตรงไปที่โรงพยาบาลที่ประสานไว้เท่านั้น 081 051 0074 , 098 272 8734 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

3.ศรีสะเกษ

ผู้ป่วยชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดอื่น ๆ (ผู้ป่วยที่มีอาการ) หากประสงค์ย้ายมาพักรักษาตัวที่จังหวัดศรีสะเกษให้ติดต่อโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อรับส่งต่อ ทั้งนี้ ห้ามเดินทางเองโดยพละการเด็ดขาด  

4.จันทบุรี

กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH จันทบุรี มีกรัพยากรพร้อม ในการตรวจ/รักษา ผู้ป่วย โควิด-19 ยินดีรับคนจันทบุรี ที่ป่วยจากจังหวัดอื่นๆ กลับสู่บ้าน UPDATE ติดต่อประสานงานกับทีมโรงพยาบาลในการเดินทาง เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลพระปกเกล้า :039-319690 08:00-16:00 น. (จันทร์-ศุกร์) 095-748-1031 08.00-16.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี : 081-9831890 08.00-17.00 น. 089-9382629 08.00-17.00 น. 091-7609716 08.00-17.00 น.

5.หนองคาย

แนะนำการกักตัว -ติดต่อขอตรวจเชื้อโควิด ให้บัริการ 08.30 - 16.30 น. ทุกโรงพยาบาล หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ รพ.หนองคาย 042-413456 ต่อ 688 ,รพ.ท่าบ่อ 042-431015 ต่อ 1438

รพ.โพนพิสัย 081-3803663 , รพ.ศรีเชียงใหม่ 042-451135, รพ.สังคม 042-441029 ,รพ.สระใคร 062-9944121 ,รพ.เฝ้าไร่ 042-417225 ,รพ.รัตนวาปี 042-414824, รพ.โพธิ์ตาก 093-3563224

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

6.ขอนแก่น

ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลตรวจยืนยันว่า เป็นโควิดที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น ๆ หากต้องการมาพักรักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่น สามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ที่ 099-1692554, 081-2604433, 094-2891345 เพื่อประสานงานกับทีมแพทย์ในการเดินทางซึ่งจะลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ

7.เลย

แจ้งประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเลยและผลตรวจยืนยันว่า เป็นโควิด-19 ที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น ๆ หากต้องการมารักษาตัวที่จังหวัดเลย

ติดต่อได้ที่สายด่วนโรงพยาบาลเลย ที่ 042-862-123 ต่อ 2709 มือถือ 062-197-7501 Line ID:Referloei 

8.พิษณุโลก

ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกที่ติดเชื้อโควิด-19 และเดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและต้องการรับการรักษาในจังหวัดพิษณุโลก 

ทั้งนี้ ก่อนเดินทางต้องแจ้งข้อมูลที่ 055-241555-9 (ในเวลาราชการ) 088-2752261,088-2919277,088-2752217 (นอกเวลาราชการ)   

9.สกลนคร

ผู้ป่วยชาวสกลนครที่ยืนยันติดเชื้อ covid-19 จากจังหวัดอื่น ๆ (ผู้ป่วยที่มีอาการ) หากประสงค์อยากย้ายมาพักรักษาตัวที่จังหวัดสกลนคร ติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน สสจ.สกลนคร โทร 093-328-5264 ทั้งนี้ ห้ามเดินทางมาเองโดยพละการเด็ดขาด

10.สิงห์บุรี

สำหรับผู้ป่วย รับการรักษาที่จังหวัดสิงห์บุรีที่มีความประสงค์กลับมา

1มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี

2. มีใบรับรองผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19

3. โทรติดต่อประสานงาน ศูนย์ประสานงานคนสิงห์ไม่ทิ้งกัน

รพ.สิงห์บุรี 093-5035000 (ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขต อ.เมือง อ.พรหมบุรี อ.ค่ายบางระจัน และ อ.ท่าช้าง  รพ.อินทร์บุรี 061-7416767 (ผู้ที่มีภูมิสำเนาในเขต อ.อินทร์บุรี และ อ.บางระจัน) เราจะรับผู้ป่วยกลับบ้านตามศักยภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 086-3188853, 036-813493 สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี QR CODE ลงทะเบียนเข้าพื้นที่

11.ลำปาง

ชาวจังหวัดลำปางที่มีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดอื่น ๆ หากประสงค์มารับการรักษาที่จังหวัดลำปาง ให้ติดต่อ "ศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน" โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง โทร 090-3311493 ทุกวัน เวลา 08.30-20.00 น.

12.นครพนม

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำหรับชาวนครพนมที่มีอาการหรือได้รับการตรวจเชื้อโควิด หรือ สงสัยว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากจังหวัดอื่น ๆ (ผู้ป่วยที่มีอาการ) 

หากประสงค์อยากย้ายมาพักรักษาตัวที่จังหวัดนครพนม ติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน สสจ.นครพนม โทร 082-8498155, 061-0192999 ทั้งนี้ ห้ามเดินทางมาเองโดยพลการเด็ดขาด 

13.สุรินทร์

ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในอ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ที่มีผลตรวจยืนยันว่า เป็นโควิดที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น ๆ หากต้องการมารักษาตัวที่อ.ศรณรงค์ ติดต่อ 044-509214 รพ.ศรีณรงค์ เพื่อประสานงานกับทีมแพทย์ในการเดินทางซึ่งจะลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ  

14.อุตรดิตถ์

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวอุตรดิตถ์ที่ไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลและมีความต้องการกลับมารักษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถติดต่อประสานงานก่อนเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลรองรับการรักษาได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 06-4003-2126 และ 09-5312-6690 

15.มหาสารคาม

ผู้ที่มีทะเบียนที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคาม และมีผลตรวจยืนยันว่าเป็นโควิด19 ที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ หากต้องการกลับเข้ามารักษาในจังหวัด ให้โทรแจ้ง 096-3423450 เพื่อประสานทีมแพทย์ ในการเดินทางเพื่อลด การแพร่กระจายเชื้อ ร่วมมือกันเพื่อบ้านของเรา เราจะผ่านวันที่เหนื่อยที่สุดไปได้ด้วยด้วยมือของพวกเรา

16.เพชรบูรณ์

ผู้ป่วยชาวเพชรบูรณ์ที่ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดอื่น ๆ (ผู้ป่วยที่มีอาการ) หากประสงค์มารักษาตัวที่เพชรบูรณ์ ติดต่อสายด่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 09-1025-3596 

 

17.ยโสธร

ยโสธรสู้โควิด- 19 จังหวัดยโสธร พร้อมช่วยเหลือชาวยโสธร ที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด โดยขอให้ท่านแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือ อสม. หรือ โรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อเตรียมช่วยเหลือท่านและขอให้ท่าน สวมหน้ากากอนามัยไม่ใกล้ชิดกับผู้อื่น ตลอดการเดินทางสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 045-712233,045-712234

18.กำแพงเพชร

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทางหมายเลขโทรศัพท์ 093-1118594 "สมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร" โทร.086-2033460 ขอให้ประสานโรงพยาบาลที่จะรักษาก่อนให้เรียบร้อย

19.กาฬสินธุ์

ศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพและปริมณฑล หากไม่สามารถหาเตียงรักษาได้ ติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน "คนกาฬสินธุ์ร่วมใจสู้ภัยโควิด" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  043-019760 ต่อ 128 -130 (จันทร์-ศุกร์ 08:30- 20:00 น.เสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น)

20.พะเยา

ชาวจังหวัดพะเยา ที่มีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด19 จากกรุงเทพมหานคร หากประสงค์มารับการรักษาที่จังหวัดพะเยาให้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน โดย ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาผ่านช่องทางโทรศัพท์ 054 409 123 ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

21.แพร่

คนแพร่ที่มีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลและต้องการกลับมารักษาในจ้งหวัดแพร่"ก่อนเดินทาง"ขอให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร 065-3670273 เพื่อประสานงานเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลรองรับการรักษา และให้คำแนะนำในการเข้ารับการรักษาในรพ.

22.มุกดาหาร

ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร กรณีทราบผลว่าติดเชื้อโควิด 19 ที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น ๆหากประสงค์มารักษาตัวที่ จ.มุกดาหาร ติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน สสจ.มุกดาหารและเบอร์ศูนย์ประสานการส่งต่อ รพ.มุกดาหาร 042-614270/08-1205-5908 เพื่อประสานงานกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการเดินทาง ซึ่งลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ โควิด19 จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 มุกดาหาร

23.อุบลราชธานี

พี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีที่ป่วยด้วยโควิด19 และพักอาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัด หากมีความต้องการจะย้าย มารับการรักษาในจังหวัดอุบลราชธานีขอให้ ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี 045-344664 ตลอด24ชั่วโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 08-2648-9270,09-6693-2139,09-6937-1783 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.30น.

ศูนย์ประสานงานของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานีไม่รับตรวจหาเชื้อในรายที่สงสัยหรืออยากมาขอรับการตรวจ จากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้ สามารถติดต่อจังหวัดภูมิลำเนาของท่านได้โดยตรงรับเฉพาะคนอุบลที่ติดเชื้อ และยังไม่มีเตียง/ไม่มี รพ.ว่างรับการรักษาเนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด19จำนวนมาก

24.อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีภูมิลำเนา เป็นคนจังหวัดอุทัยธานี ที่ประสบปัญหารอเตียงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมรับกลับมาดูแลในโรงพยาบาล โดยขอให้ประสานโรงพยาบาล ตามภูมิลำเนาของท่านให้เรียบร้อย ก่อนเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะ เบอร์ติดต่อประสานงาน รพท.อุทัยธานี ในเวลาราชการ 062-3102612 นอกเวลาราชการ 062-3102617 ,รพช.ทัพทัน ในเวลาราชการ 056-540026-29 นอกเวลาราชการ 056-540030,รพช.สว่างอารมณ์ 056-599152,รพช.หนองฉาง 056-531542 ,รพช.หนองขาหย่าง ในเวลาราชการ 056-597086นอกเวลาราชการ 056-597078,รพช.บ้านไร่ 056-539539,089-2705797,รพช.ลานสัก ในเวลาราชการ 056-537086 ต่อ 208-209, 083-1645409

นอกเวลาราชการ 062-3102625,รพช.ห้วยคต ในเวลาราชการ 056-518005นอกเวลาราชการ 056-518332

25.ชัยภูมิ

โทรสายด่วน Call Center 093-7727850 ,082-8519379 หรือ 044-861 700-4 ต่อ 102

26.อุดรธานี

ผู้ที่ต้องการกลับภูมิลำเนา ซึ่งมี หรืออยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน หรือมีความเสี่ยง ให้แจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ จ.อุดรธานี จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรการการป้องกันไวรัส COVID - 19 ต่อไป โทร. 042-244393

27.ราชบุรี

คนราชบุรี ไม่ทอดทิ้งกัน ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชาวราชบุรีที่ไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลและมีความต้องการกลับมารักษาในจังหวัดราชบุรี สามารถติดต่อประสานงานก่อนเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลรองรับการรักษาได้ที่ ศูนย์ประสานการรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดราชบุรี 06 3842 3649 หมายเลขโทรศัพท์หลัก 03 2328 666 หมายเลขโทรศัพท์ สำรอง

28.ร้อยเอ็ด

เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องชาวร้อยเอ็ด ผู้ที่มีผลตรวจ “ยืนยันว่าเป็นโควิด”ที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่นๆ หากต้องการมาพักรักษาตัว ที่จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043 518-200 ต่อ 1002 รพ.ร้อยเอ็ด 086-456-2792 สสจ.ร้อยเอ็ด เพื่อประสานงานกับทีมแพทย์ในการเดินทาง ซึ่งลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ

29. พัทลุง

พร้อมรับคนพัทลุงกลับบ้านเพื่อทำการรักษาโควิด-19 ก่อนเดินทาง ขอทราบรายละเอียดและหารือการปฏิบัติตัวที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโทร. 074-612-400 ต่อ 400ในวันเวลาราชการ

30.อำนาจเจริญ

สายด่วนโควิด 08 6651 5424 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ 04 5523127, 09 0241 0098 , 09 3323 4686 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 0 45523250-1 และ 09 5192 4903

31.นครศรีธรรมราช

ผู้ป่วยโทรศัพท์ประสานงาน ร.พ.สนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ่อท่านคล้าย พระพรหม ร.พ.ปากพนัง ทุ่งสง ท่ศาลา สิชล หรือ โทร. 09 3578 1581, 0 7534 3409 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

31จังหวัด ยืนยัน รับผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวที่บ้านเกิด มีที่ไหนบ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด